BIPNiedziela, 11.6.2023

To już/dopiero 100 dni!

To już/dopiero 100 dni!
Do zdynamizowania prac starostwa przyczyni się z pewnością nowo utworzony Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich. Do jego głównych zadań należy pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz organizowanie szkoleń z tego zakresu.
To co w ciągu najbliższego miesiąca zauważą sami petenci urzędu to usprawnienie obsługi w Wydziale Komunikacji i Dróg. Zainstalowane zostaną tam urządzenia sterujące: podajniki numeryczne, systemy przywoławcze i wyświetlacze aktualnie załatwianego interesanta.
Z korzyścią dla interesantów będzie także przeniesienie na ul. Kościuszki Wydziału Obywatelskiego i Wydziału Zdrowia, Punktu Paszportowego i Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie trwają tam prace adaptacyjne.

Bardzo wielką uwagę władze powiatu przywiązują do działań z zakresu gospodarki. Już na początku kadencji utworzony został portal gospodarczy. Zawiera on m.in. bazę firm chętnych do podjęcia kooperacji międzynarodowej z przedsiębiorstwami niemieckimi. Partnerski powiat Teltow-Flaeming taką samą informację zamieszcza na stronie internetowej tamtejszej Agencji Rozwoju Gospodarczego (www.swfg.de).
Starostwo było również inicjatorem powołania Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej. Izba ma być organem zrzeszającym i reprezentującym lokalnych przedsiębiorców, a także partnerem na płaszczyźnie gospodarczej dla władz samorządowych. Dla przykładu wśród działań Konińskiej Izby Gospodarczej jest m.in. fundusz pożyczkowy, kojarzenie partnerów gospodarczych, prowadzenie wywiadowi gospodarczej, misji gospodarczych czy realizowanie programów pomocowych.

W pozyskaniu inwestorów pomóc mają strefy gospodarcze. Na początku kadencji powołany został zespół, który ma zająć się ich utworzeniem. W ramach strefy będą wskazane najbardziej atrakcyjne tereny inwestycyjne.
Na liście inwestycji, jakie zarząd wyznaczył sobie do zrealizowania widnieją olbrzymie przedsięwzięcia: rozbudowa szpitala i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sobieskiego.

Starosta złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju bazy obiektów sportowych" budowy hali widowiskowo-sportowej z widownią na 1500 miejsc przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie. W tak krótkim czasie powstała koncepcja architektoniczna hali o wymiarach 67x48 m i wysokości 14 m, w której zaprojektowano boisko o wymiarach 20x40 m. Wartość inwestycji sięga 10 mln złotych. W przypadku otrzymania wsparcia w ramach tego programu wydatki budżetu powiatu będą mniejsze o ok. 30 procent. Planuje się jednakże w latach 2007-2011 aktywne pozyskiwanie dotacji na tę inwestycję również z innych źródeł.
Projektowana hala będzie mogła służyć nie tylko do rozgrywania zawodów sportowych, ale i do organizowania koncertów i imprez rozrywkowych. Poza tym w budynku przewiduje się miejsca pod dodatkowe usługi rekreacyjne. Budowa hali wpisuje się w długofalowy plan rewitalizacji terenu przy Sobieskiego.

Kolejny, złożony o dofinansowanie, wniosek dotyczy budowy czterech boisk ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowo-wychowawczych: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie; Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie i Ośrodku Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie. Fundusze na ten cel można otrzymać z realizowanego przez Ministerstwo Sportu i PZU programu "Blisko boisko".
Program przewiduje, że dofinansowanie może uzyskać podmiot (jednostka samorządu, klub lub ośrodek sportowy), który zobowiąże się do pokrycia 30% kosztów projektu (wliczana będzie także praca wykonana np. w ramach akcji społecznych), przygotuje dokumentację boiska całorocznego o wymiarach minimum 30 na 60 metrów pokrytego trawą syntetyczną o wysokości minimum 5 centymetrów i przede wszystkim ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży bez żadnych opłat i warunków oraz zobowiąże się do zakończenia budowy jeszcze w tym roku.
Dodatkowo powiat zamierza się także ubiegać o środki z Ministerstwa Sportu na budowę dwóch boisk pełnowymiarowych, które miałyby się mieścić przy I LO w Gnieźnie i ZSP w Witkowie.
Podczas ostatniej sesji przyjęte zostały uchwały o tworzeniu Gnieźnieńskiego Centrum Telekardiologii, przewidujące wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego w urządzenia diagnozujące TELE-EKG, utworzenie systemu kardiologicznego, a także wyposażenie centrum w specjalistyczny sprzęt. Dotację na ten cel będzie można otrzymać z Funduszu Norweskiego.

Do poprawy systemu kształcenia ma się przyczynić utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego, które ma m.in. dostosowywać profile edukacji do potrzeb rynku pracy.
Temu samemu celowi służy opracowywany przez Powiatowy Urząd Pracy ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Dane pochodzą ze szkół (ilu absolwentów i w jakich zawodach kończy szkołę, ilu znajduje pracę). Z zebranych informacji wynika, że brakuje operatorów obrabiarek, ślusarzy, spawaczy, murarzy, kierowców samochodów ciężarowych.
Stanowiska dyrektorskie w placówkach oświatowych będą obsadzane w drodze konkursów, a nie jak to było praktykowane na skutek powierzenia funkcji przez starostę, tak by odbywało się to w sposób merytoryczny i obiektywny. Takie konkursy w najbliższym czasie zostaną ogłoszone w trzech placówkach, w których kończą się kadencje dyrektorów. Dotyczy to: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie oraz gnieźnieńskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Władze powiatu będą kontynuować współpracę z niemieckim powiatem Teltow-Flaeming. Opracowany został plan spotkań z niemieckimi partnerami. Zaplanowane spotkania dotyczą m.in. utworzenia stref gospodarczych i Centrum Kształcenia Praktycznego.
Powiat promowany był także w Londynie podczas otwarcia wystawy fotograficznej Mirosława Skrzypkowskiego.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki