BIPWtorek, 30.5.2023

Sportowy głos doradczy

Sportowy głos doradczyRada liczy 15 osób: Andrzej Elantkowski, Waldemar Gołochowicz, Marek Jankowiak, Jan Janowiak, Paweł Kiczyłło, Mariusz Kowalczyk, Mirosław Kulpiński, Zbyszek Linkiewicz, Henryk Pajkert, Paweł Piniarski, Zdzisław Siudziński, Marek Szczepanowski, Janusz Sztukowski, Andrzej Trzciński oraz Irena Wójcik. Członkowie zostali wybrani w porozumieniu z władzami poszczególnych gmin.

Pierwsze spotkanie było okazją do przedstawienia się i wzajemnego poznania, a także do przedstawienia opinii na temat zasad działania rady. Jak powiedział uczestniczący w spotkaniu wicestarosta Piotr Gruszczyński, rada powinna być głosem doradczym w kwestiach rozwoju i upowszechniania sportu w powiecie. Marek Szczepanowski z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego przybliżył natomiast główne punkty strategii rozwoju sportu w powiecie. Przewiduje ona m.in. nagradzanie nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów, przyznawanie stypendiów sportowych, szkolenie kadr i rozwój infrastruktury sportowej.

Kolejne spotkanie Powiatowej Rady Sportu odbędzie się 19 lutego o godz. 10.30. Zostaną wówczas wręczone akty nominacji do rady.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki