BIPPiątek, 09.6.2023

Paragraf na 22 Lipca

Paragraf na 22 LipcaArt. 79b "Ustawy z dn. 17. listopada o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym" mówi, że: "W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu".
Według szacunków wydziału komunikacji starostwa, koszty wymiany dokumentów wyniosą ok. 12 tys. 140 zł. Do wymiany będzie ok. 100 dowodów rejestracyjnych i ok. 180 praw jazdy. Wymieniając dokumenty petent jest zobowiązany pokryć opłaty skarbowe w wysokości 10 zł. Są one pobierane przez Urząd Miasta, więc zwolnić z nich może prezydent.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki