BIPCzwartek, 08.6.2023

Mobilny punkt wydawania karty EKUZ w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Mobilny punkt wydawania karty EKUZ  w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

W związku z rosnącym zainteresowaniem osób wyjeżdzających do krajów UE i EFTA posiadaniem karty EKUZ, Wielkopolski Oddział NFZ uruchomi jednorazowo w  czwartek 01 czerwca 2023 r. - mobilny punkt wydawania kart w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. W Sali sesyjnej Urzędu, w godzinach 10.00-14.00 pracownicy funduszu będą wydawać karty EKUZ oraz udzielać informacji na temat aktualnych programów profilaktycznych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy z dowodem tożsamości (i ew. pełnomocnictwami do złożenia wniosku/odbioru karty w imieniu innych osób). Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Wniosek o wydanie karty EKUZ będzie można również wypełnić na miejscu.

Przypominamy również, aby sprawdzać ważność posiadanej karty, wydanej wcześniej, zanim udamy się po nową. Bardzo często zdarza się, że osoby posiadające jeszcze ważną kartę, która ”wystarczy” na bieżący wyjazd czy wakacje – wnioskują o wydanie nowej - co nie tylko wydłuża kolejki osób oczekujących w siedzibie funduszu (i realizowanie wniosków otrzymywanych pocztą), ale także czas wystawienia karty, ponieważ aktualną trzeba najpierw unieważnić (skrócić czas jej ważności).

Gdzie sprawdzić ważność karty? W dolnym, prawym rogu. Termin ważności zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia.

Informujemy również, że pracownicy NFZ  oprócz wydawania kart EKUZ  będą mogli:

- udzielać informacji na temat aktualnych programów profilaktycznych,

- udzielać informacji  w zakresie działania NFZ.

Wnioski na kartę EKUZ można pobrać tutaj

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki