BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Projekty ekologiczne zrealizowane w I i III LO

 

Doposażenie sal dydaktycznych I i III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie
w sprzęty niezbędne do realizacji działań edukacyjnych

Celem projektu jest przybliżenie uczniom obu szkół  zagadnień związanych z potrzebą ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu. W ramach zadania zakupiono między innymi: zestawy naukowe, mikroskop z kamerą, klimatyzator, czujnik pomiaru stężenia CO2 i urządzenie wielofunkcyjne dla I Liceum Ogólnokształcącego oraz zestaw komputerowy, klimatyzator, mikroskop, monitor interaktywny, zestawy i modele demonstracyjne oraz pomoce dydaktyczne i zestaw ławek oraz krzeseł szkolnych dla III Liceum Ogólnokształcącego.

Zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych wzbogaci przede wszystkim zajęcia przedmiotowe, stając się istotnym narzędziem kształtowania u uczniów samodzielności w dociekaniach poznawczych oraz pracy z wykorzystaniem nowoczesnej bazy informacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz zapewni znakomite warunki dla ich rozwoju, głównie w zakresie edukacji ekologicznej.

Projekt dofinansowano ze środków WFOŚIGW w wysokości 70%, kwotą ok. 56.000,00 zł

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU W RAMACH NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Priorytety:

  • WSPIERANIE ROZWOJU TERENOWEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ
  • WSPOMAGANIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ POPRZEZ DZIAŁANIA PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ SPOŁECZEŃSTWA
 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki