BIPPiątek, 09.6.2023

Szpital podsumował miniony rok

Szpital podsumował miniony rok

2022 rok był dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski, pierwszym od czasu wybuchu pandemii rokiem bez konieczności prowadzenia działalności oddziałów zakaźnych, izolatorium, punktów wymazowych i punktów szczepień. Pandemia pozostawiła po sobie wiele zmian w bieżącej działalności jednostki. Stworzyła między innymi znaczny dług zdrowotny wśród mieszkańców naszego powiatu, z którym szpital musi się obecnie zmierzyć. Pandemia pokazała również, jak ważne w tak dużej organizacji jest działanie zespołowe. Mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych i dynamicznie zmieniających się uwarunkowań prawnych w jakich dane było funkcjonować w 2022 roku, minionych dwanaście miesięcy dla szpitala należy zaliczyć do udanych.

- Aby skutecznie realizować postawione przed nami zadania, konieczna jest okresowa analiza dotychczasowych działań – mówi Grzegorz Sieńczewski, dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. - Rok 2022 nie należał do najłatwiejszych. Spłata długu zdrowotnego zaciągniętego przez społeczeństwo podczas pandemii, powodowała konieczność dostosowania się do zmienionych realiów, a dodatkowo dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne i organizacyjne nie ułatwiało tego zadania. Nie mniej jednak udało nam się uruchomić nowe oddziały, przejść pozytywnie proces akredytacji szpitala, a także poczynić działania w kierunku skutecznego zwiększenia finansowania z NFZ. Elementem wymagającym nadal pewnej poprawy jest obszar związany z informatyzacją jednostki, natomiast największym zadaniem na kolejne lata będzie doprowadzenie do scalenia oddziałów szpitala w jednej lokalizacji – wylicza dyrektor Grzegorz Sieńczewski.

Działalność gnieźnieńskiego szpitala pozytywnie ocenia również starosta Piotr Gruszczyński.

- Szpital Pomnik Chrztu Polski staje się jednym z wiodących ośrodków leczniczych w regionie – mówi Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. - Od momentu zakończenia inwestycji i otwarcia nowego budynku szpitala w 2021 roku, wraz z dyrekcją szpitala, pracujemy nad dalszym rozwojem placówki. Efektem są chociażby decyzje o uruchomieniu dwóch nowych oddziałów: Leczenia Udarów oraz Neurologicznego, a także nakłady w obszarze kardiologii, w tym uruchomienie programu KOS-zawał. Planujemy również dalsze inwestycje w infrastrukturę placówki. O znakomitych efektach wspólnych wysiłków, przede wszystkim dyrekcji, medyków i pracowników świadczą chociażby pozytywne opinie pacjentów, a także certyfikat potwierdzający spełnianie standardów jakości obejmujących wszystkie poziomy funkcjonowania szpitala - podkreśla starosta P. Gruszczyński.

Poniżej publikujemy listę najważniejszych wydarzeń, inicjatyw i zadań zrealizowanych w 2022 roku w podziale na poszczególne zakresy działalności szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Działalność medyczna, opieka nad pacjentem oraz poprawa jakości

 • pozytywne przejście przeglądu akredytacyjnego, skutkujące otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego spełnianie standardów jakości obejmujących wszystkie poziomy funkcjonowania szpitala,
 • odnowienie certyfikatów ISO,
 • Uruchomienie dwóch nowych Oddziałów - Leczenia Udarów oraz Neurologicznego,
 • wysoka pozycja szpitala w rankingach ilości wykonywanych endoprotez barku, leczenia operacyjnego złamań przezkrętarzowych kości udowej, a także rozpoczęcie wykonywania zabiegów artroskopii barku i założenia endoprotez stawu śródręczno - paliczkowego na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu;
 • doprowadzenie do ponownej możliwości rozliczania rewizji w zakresie ortopedii,
 • zwiększenie ilości przyjętych porodów oraz awans na 8 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych oddziałów położniczych w Wielkopolsce (965 porodów w 2022 r.), a także rekordowa ilość zabiegów operacyjnych w historii oddziału mimo przerw w przyjęciach planowych,
 • uruchomienie działalności KOS – Zawał, czyli kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego,
 • zwiększenie zakresu geograficznego działalności Oddziału Otolaryngologicznego – duży odsetek pacjentów z poza powiatu gnieźnieńskiego (Poznań, Konin, Kalisz, Konin, Wągrowiec, Września),
 • zwiększenie ilości wykonania bronchofiberoskopii na Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii
  z 3 do 20 na rok,
 • uruchomienie Pracowni Mikrobiologii oraz uzyskanie świadectw jakości dla Laboratorium Analitycznego,
 • uruchomienie działalności Poradni Prehabilitacji i Opieki Okołooperacyjnej oraz przebadanie w ramach jej funkcjonowania ok. 220 pacjentów (bezpłatne czujniki Freestyle Libra, glukometry OneTouch)
 • uruchomienie Działu Diagnostyki Obrazowej,
 • stworzenie stanowiska certyfikowanego doradcy laktacyjnego w celu promowania idei karmienia piersią oraz wyposażenie Oddziału Noworodków i Wcześniaków w dwa laktatory szpitalne,
 • zwiększenie ilości łóżek (z 8 na 16) na Oddziale Medycyny Paliatywnej,
 • wzrost liczby pacjentów obsłużonych na SOR o 15% z 19.350 w 2021 r. do 22.226 w 2022 r, wzrost liczby pacjentów obsłużonych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej o 13% z 13.755 w 2021 r. do 15.581 w 2022 r. oraz 10.499 wyjazdów karetek w 2022 r.

Modernizacje obiektów

 • remont i dostosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem uruchomienia Oddziałów Neurologicznego oraz Leczenia Udarów (zadanie zrealizowane ze środków z dotacji ze Starostwa Powiatowego – 100.000 zł),
 • uruchomienie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • przeniesienie apteki szpitalnej do nowej lokalizacji w budynku D, 
 • remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla nowej kaplicy szpitalnej,
 • modernizacja stref czystej i sterylnej Centralnej Sterylizatorni, w celu likwidacji krzyżowania się dróg, usprawnienia pracy i spełnienia przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Finanse

 • refinansowanie 50 mln zł pożyczki poprzez wydłużenie okresu kredytowania na 12 lat i wprowadzenie 1 roku karencji wraz z obniżeniem marży pożyczkodawcy, a także pozyskanie dodatkowych środków w wysokości 10 mln zł na zabezpieczenie ewentualnego braku środków  w roku bieżącym,
 • cesja kontraktu z NFZ w związku z przejęciem oddziałów Neurologii i Leczenia Udarów, skutkująca zwiększeniem ryczałtu o kwotę nieco ponad 3 mln zł,
 • zwiększenie kwoty ryczałtu szpitala o ok. 46% związane m.in. z:
  • zabezpieczaniem w czasie pandemii świadczeń z powodów innych niż covid-19;
  • wzrostem współczynnika dla świadczeń ryczałtowych;
  • wzrostem wynikającym z rozszerzenia działalności po wejściu do tzw. sieci szpitali;
  • finansowaniem zrealizowanych tzw. nadwykonań w ramach ryczałtu;
  • uruchomieniem działalności KOS - Zawał;
 • działania mające na celu optymalizację bieżących kosztów funkcjonowania szpitala (w tym m.in. dotyczące działalności Laboratorium, Pracowni TK) oraz wdrożenie cyklicznych spotkań z kierownictwem oddziałów w celu poprawy sytuacji.

Zasoby ludzkie

 • pozyskanie dodatkowej kadry lekarskiej – lekarzy internistów,
 • pozyskanie analityka danych celem przeprowadzania szczegółowych analiz, w tym również kosztów działalności poszczególnych oddziałów, niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji zarządczych,
 • pozyskanie pracownika socjalnego w celu optymalizacji czasu trwania hospitalizacji przede wszystkim na Oddziałach Wewnętrznym oraz Oddziale Neurologicznym,
 • optymalizacja zatrudnienia poprzez redukcję etatów pełnomocnika ds. organizacji i integracji szpitala oraz praw pacjenta, a także radcy prawnego.

Informatyzacja

 • stworzenie infrastruktury sieciowej zaprojektowanej dla funkcjonowania oddziałów: Leczenia Udarów oraz Neurologii (zadanie zrealizowane ze środków z dotacji ze Starostwa Powiatowego – 100.000 zł),
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Szpitalu oraz modernizacja sieci wewnętrznej Szpitala (zadanie zrealizowane ze środków z dotacji z NFZ – 400.000 zł),
 • rozbudowa systemu informatycznego apteki szpitalnej o moduł Żywienia Pozajelitowego oraz moduł Depozytów oraz rozszerzenie systemu drukującego do znakowania leków, wyrobów medycznych i próbek (zadanie zrealizowane ze środków z dotacji ze Starostwa Powiatowego – 184.500 zł),
 • poprawa zasięgu sieci komórkowej na poziomach -2 – 0 nowego budynku szpitala,
 • wdrożenie systemu kontroli procesów sterylizacyjnych i dokumentacji obiegu narzędzi SYNAPSIS w Centralnej Sterylizatorni,
 • wdrożenie elektronicznego zlecania leków,
 • migracja na jeden, uniwersalny system kadrowo – płacowy Optima,

Działania profilaktyczne, wizerunkowe oraz pozyskiwane wsparcie

 • organizacja pierwszej edycji pikniku profilaktycznego dla dzieci i młodzieży „W Rytmie Zdrowia”,
 • organizacja konferencji dla młodych i przyszłych rodziców „Świadoma Mama”,
 • prowadzenie warsztatów fizjoterapeutycznych będących częścią prehabilitacji czyli przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego,
 • prowadzenie warsztatów i edukacji w zakresie leczenia ran oraz w zakresie żywienia przed i pooperacyjnego,
 • organizacja konferencji „Poradnia Prehabilitacji i opieki okołooperacyjnej – nowe standardy, nowe możliwości”
 • współpraca ze stowarzyszeniami (Dr. Clown, WOŚP, WOŚP Alpiniści, Zlotowisko, Fundacja Amicis) w zakresie wizyt, darowizn i zbiórek upominków z przeznaczeniem dla pacjentów oddziału dziecięcego i neonatologicznego.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki