BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Ekomultimedialne sale dydaktyczne w II LO i ZSE

Ekomultimedialne sale dydaktyczne w II LO i ZSE

W Zespole Szkół Ekonomicznych podsumowano realizację projektu „Ekomultimedialna młodzież - doposażenie sal dydaktycznych II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w sprzęty niezbędne do realizacji działań edukacyjnych", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wartość projektu to blisko 58 tys. zł.

- Kształcenie z zakresu ochrony powietrza, wód, bądź szeroko rozumianej ekologii na poziomie szkół średnich, realizowane jest głównie w programach nauczania ogólnego, w ramach m.in. geografii, chemii czy biologii, wyjątkiem są kierunki specjalistyczne – informuje Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. - Realizacja projektu, którego celem jest zarówno doposażenie pracowni, jak i wzbogacenie scenariuszy zajęć o zagadnienia dotyczące ochrony klimatu pozwoli na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół, zapewniając dogodne warunki dla wszechstronnego rozwoju, w tym także niezwykle istotnej współcześnie edukacji ekologicznej – podkreśla starosta P. Gruszczyński.

W ramach projektu zakupiono między innymi 20 zestawów komputerowych oraz pomoce dydaktyczne i materiały multimedialne. Wszystko to z przeznaczeniem dla beneficjentów projektu – Zespołu Szkół Ekonomicznych i II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Zakładany efekt ekologiczny projektu obejmuje:

  • wykształcenie postaw ekologicznych;
  • aktywizację uczniów i społeczności lokalnej do działań ekologicznych;
  • inspirowanie do aktywności twórczej;
  • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu;
  • poznanie zagrożeń dla środowiska naturalnego, zdobycie i udoskonalenie umiejętności obserwowania, analizowania i badania elementów środowiska.

Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia: 30.08.2022 r.
Termin zakończenia przedsięwzięcia: 3.10.2022 r.
Całkowity koszt zadania: 57.850,60 zł
Dofinansowanie z WFOSIGW: 39.193,78 zł
Wkład własny: 18.656,82 zł

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki