BIPSobota, 03.6.2023

Odsłonięcie tablicy w 25 rocznice stanu wojennego

Odsłonięcie tablicy w 25 rocznice stanu wojennego
W tym dniu nie wolno nam zapomnieć o osobach internowanych z terenu miasta Gniezna do Zakładu Karnego w Gębarzewie. To tam 13 grudnia 1981 r. umieszczono działaczy NSZZ "Solidarności" i innych grup opozycyjnych z terenu Wielkopolski. To oni właśnie byli bohaterami tych dni.
Niektórych z nich - nie ma dziś już z nami.


Po 25 latach w podzięce Matce Bożej Pocieszenia "Pani Gniezna"
oraz Zakonowi OO. Franciszkanów
w podziękowaniu za wstawiennictwo i opiekę
w 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego NSZZ "Solidarność" Gniezno

Gniezno, 13.12.2006 r.


Tak brzmi tekst umieszczony na tablicy, która została odsłonięta w podzięce za opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia "Pani Gniezna", nie bez znaczenia znalazła swoje miejsce w Kościele O.O Franciszkanów.
Ojcowie Franciszkanie, spełniali bardzo ważną misję: prócz niesienia wsparcia duchowego, pocieszenia, dawali schronienie i byli podporą dla działaczy podziemnej Gnieźnieńskiej Solidarności. To, w murach tego kościoła organizowane były 13 dnia, każdego miesiąca msze św. skupiające mieszkańców miasta, a w Święta Wielkanocne to tu, Grób Pański nabierał symbolicznego wyrazu i znaczenia. Wyrażał to, czego ówczesne władze zabraniały - wolności słowa, ludzi i religii.

Ten dzień oraz ta, tablica ma bardzo ważne znaczenie dla nas oraz kolejnych pokoleń.
Ma być upamiętnieniem tamtych wydarzeń i ludzi, których nigdy nie powinniśmy zapomnieć, gdyż to właśnie pamięć jest warunkiem tożsamości. Tam, gdzie człowiek traci pamięć, traci własną tożsamość. Człowiek bez pamięci nie wie, kim jest.
Dziś możemy powiedzieć ze Polska jest wolna nie dzięki układom i ustępstwom. Jest wolna dzięki determinacji ludzi Solidarności, którzy kierowali się wspaniałymi ideami, odruchami ludzkiej bezinteresownej pomocy - często nie deklarującymi swej wiary. Ludzi działających na terenie naszego Miasta, Wielkopolski i Kraju oraz zjednoczonego z nimi w tej walce duchowieństwa, jego opieki i podpory moralnej.
Dziękujemy wszystkim ludziom tamtych czasów za ich zaangażowanie i poświecenie, które z pełną dumą możemy określić jako nie stracony czas i spełnienie założonych idei.


Na uroczystości obecne były władze Miasta i Powiatu Gnieźnieńskiego.


Odsłonięcia tablicy dokonała Pani Maria Grzeszczak, żona nieżyjącego Pierwszego Przewodniczącego NSZZ Solidarności Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego - Stanisława Grzeszczaka.


Mszę odprawił Ks. Biskup Bogdan Wojtuś oraz
Ks. st. bryg. Kapelan Krajowy Strażaków Jerzy Kołodziejczak


Podczas uroczystości zostały wręczone medale przez Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego.


Medal koronacyjny otrzymali:
Ks. Biskup Bogdan Wojtuś
Roman Paluszak
Marek Kosmala

Medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego otrzymali:
Zakon O.O. Franciszkanów
Ks. st. Bryg. Kapelan Krajowy Strażaków Jerzy Kołodziejczak
Tadeusz Fuszpaniak
Bonifacy Kabacński
Zbigniew Zgorzelski

W O.O. Franciszkanów zorganizowana została również okolicznościowa wystawa.


Katarzyna Jędrzejczak
Fot. Piotr Jędrzejczak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki