BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Inwestycje, gospodarka i zmiana systemu kształcenia

Inwestycje, gospodarka i zmiana systemu kształcenia

Władze powiatu wyznaczone cele chcą realizować poprzez następujące działania:

 1. Infrastruktura mająca na celu poprawę jakości świadczonych usług administracji powiatowej:
  1. budowa kompleksu sportowego przy ul. Sobieskiego 20 na 2 ha działce Starostwa
  2. nowa - jedna - siedziba starostwa (wg jednej z trzech koncepcji - w najbliższym czasie zapadnie decyzja, które rozwiązanie zostanie uznane za najlepsze)
  3. rozbudowa skrzydła szpitala przy ul. 3 Maja ( z nowoczesnym blokiem operacyjnym oraz dwoma oddziałami - ortopedycznym i chirurgicznym)
  4. zakup specjalistycznego sprzętu dla powiatowych służb ratowniczych
  5. modernizacja i przebudowa dróg
  6. termomodernizacja budynków starostwa i jednostek mu podległych
  7. uzbrojenie terenów inwestycyjnych w zakresie nowo utworzonych stref gospodarczych

  Przy tym zadaniu Starosta i Wicestarosta widzą konieczność wzmocnienia działań mających na celu pozyskiwanie środków unijnych w zakresie projektów twardych (na infrastrukturę) i miękkich (np. na e-urząd). W związku z tym będzie położony nacisk na stworzenie w ramach starostwa dwóch sprawnie działających komórek ds. pozyskiwania funduszy unijnych oraz komórki inwestycyjnej.

 2. W sprawie bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości:
  1. właściwsze dostosowanie profilów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. W tym zakresie konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich instytucji mających związek z tym zagadnieniem, tj. szkół, Powiatowego Urzędu Pracy, instytucji otoczenia biznesu itp
  2. Stworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego (otwarci na pomoc w tym względzie są Niemcy z Teltow - Flaeming)
  3. Stworzenie stref gospodarczych na terenie powiatu
  4. Dalsze pozyskiwanie środków unijnych oraz z rezerw centralnych na aktywne instrumenty łagodzenia skutków bezrobocia, refundacje kosztów tworzenia nowych stanowisk pracy oraz dotacje dla nowo tworzonych firm
  5. Stworzenie Centrum Obsługi Inwestora przy GARG, publikacja poradników dla osób poszukujących pracy oraz dla rozpoczynających działalność gospodarczą, promocja gospodarcza powiatu poprzez portal internetowy, współpraca z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, utworzenie Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej


 3. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - dotacje na zadania zlecane przez Zarząd Powiatu w zakresie sportu, turystyki, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa

 4. Promocja turystyczna powiatu:
  1. Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki dla powiatu z ujęciem produktów turystycznych
  2. Wsparcie tworzenia nowych atrakcji turystycznych we współpracy z gminami z terenu powiatu i przy pozyskaniu środków zewnętrznych
  3. Kontynuowanie promocji powiatu w kraju i za granicą z pełną wolą współpracy z miastem Gnieznem - przekazywanie odpowiedniej puli środków na zadania w tym zakresie
  4. Uregulowanie spraw związanych z Kolejką Wąskotorową


 5. Współpraca z gminami z terenu powiatu poprzez wspólną realizację zadań leżących w kompetencjach obu szczebli samorządów

  Agnieszka Rzempała - Chmielewska
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki