BIPWtorek, 06.6.2023

Konwent Samorządowy Powiatu Gnieźnieńskiego

Konwent Samorządowy Powiatu Gnieźnieńskiego

W poniedziałek 17 października br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Gnieźnieńskiego z udziałem szefów gmin, Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, a także pracowników poszczególnych urzędów, odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Głównym tematem spotkania było przedstawienie narzędzi, których wdrożenie może wspomóc realizację zadań urzędów w zakresie ochrony środowiska. Tematykę wsparcia w tym zakresie przedstawił wiceprezes Zarządu Agencji Wspierania Ochrony Środowiska pan Łukasz Żebrowski, w tym programy adresowane do jednostek samorządu terytorialnego:

  1. Program AQUARIUS - przeznaczony dla urzędników odpowiedzialnych za nadzór nad obszarem gospodarki ściekami dowożonymi;
  2. ATANOX - urządzenie stworzone w związku z gminnymi programami ochrony powietrza oraz dyrektywami Komisji Europejskiej o zeroemisyjności. ATANOX to miejska stacja uzdatniania powietrza, pozwalająca na tworzenie stref czystego powietrza dla mieszkańców;
  3. NASZ BIOGAZ - program budowy gminnego rynku Biogazu (zagospodarowanie
    i przetwarzanie odpadów organicznych oraz odpadów ściekowych w gminach, biogazownie mokre oraz suche);
  4. Program produkcji nawozów z osadów ściekowych.

Dodatkowo pan Wojciech Mikusiński reprezentujący Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A. w Poznaniu przedstawił ofertę poręczeń kredytowych.

Podczas spotkania poruszane były również aktualne tematy dotyczące dystrybucji węgla dla mieszkańców przez samorządy oraz systemu dystrybucji tabletek jodu.

Obecni na spotkaniu włodarze gmin i powiatu jednogłośnie uznali, iż temat dystrybucji węgla przez samorządy na tym etapie jest bardzo nie jasny, dlatego też po wprowadzeniu ustawy należy zorganizować ponowne spotkanie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki