BIPŚroda, 07.6.2023

Powiat podsumował projety zintegrowane w ramach WRPO

Powiat podsumował projety zintegrowane w ramach WRPO

18 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Mandat Terytorialny dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Porozumienie o woli współpracy prowadzącej do pozyskania środków pomocowych w ramach WRPO 2014+ podpisali: Miasto Gniezno, Powiat Gnieźnieński, Gmina Czerniejewo, Gmina Gniezno, Gmina Kłecko, Gmina Łubowo, Gmina Niechanowo, Gmina Witkowo. W efekcie zrealizowano projekty zintegrowane w ramach dwóch poddziałań: 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.

Łączna wartość projektów przekroczyła 13 mln zł, a dofinansowanie ze środków WRPO wyniosło niespełna 11 mln zł. Jak podkreślano podczas konferencji podsumowujących realizację projektów, która odbyła się 8 września br. dzięki projektom powstało między innymi będące gospodarzem spotkania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, wyposażono pracownie szkolne, a nowe kwalifikacje zawodowe zdobyło blisko 400 uczniów.

W konferencji udział wzięli powiatowi samorządowcy na czele ze starostą gnieźnieńskim Piotrem Gruszczyńskim i wicestarostą Anną Jung, przedstawiciele UMWW, jednostek oświatowych, doradcy zawodowi i uczestnicy projektów.

Trochę historii…

Pierwszym krokiem była realizacja projektu twardego pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku”. W miejscu starych budynków między innymi stacji kontroli pojazdów przy ul. Słowackiego w Gnieźnie powstał nowoczesny budynek dydaktyczno-administracyjny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (wcześniej Centrum Kształcenia Praktycznego). Zakupiono podstawowe wyposażenie i zagospodarowano teren wokół budynku. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł blisko 5 mln zł.

Przebudowano ponadto i zmodernizowano istniejące pracownie oraz pomieszczenia warsztatowe na kwotę około 2 mln zł. Zakupiono również nowoczesne wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych i pracowni nauki zawodu za 3,4 mln zł. W ramach projektu wykonano także roboty budowlano-instalacyjne pod pracownie komputerowe w czterech szkołach ponadpodstawowych (ZSE, ZST, ZSP3, ZSP Witkowo) oraz instalacje pod maszyny i roboty budowlane w SOSW nr 2. Łączny koszt realizacji tych zdań wyniósł ok. 44 tys. zł. Realizacja zadania pozwolił też na zakup za kwotę 950 tys. zł specjalistycznego wyposażenia pracowni nauki zawodu w: ZSPU, ZST, ZSP 3, ZSE, SOSW nr 2, ZSP Witkowo.

Pod koniec realizacji projektu twardego, rozpoczęto działania w ramach projektu miękkiego pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy”. Projekt stanowił odpowiedź na problemy zawarte w diagnozie potrzeb jednostek oświatowych powiatu, w zakresie kształcenia zawodowego. Diagnoza została zatwierdzona w 2016 roku. Wynikało z niej, iż ówczesna oferta szkolnictwa zawodowego jest niedostosowana do potrzeb rynku pracy i nie odpowiada w pełni potrzebom pracodawcy. Jako główne przyczyny podano: przestarzałość technologiczną, braki w wyposażeniu, braki kadrowe wśród nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu wspierano następujące kierunki:

 • SOSW nr 2 - stolarz, krawiec;
 • ZSPU - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
 • ZST - technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych;
 • ZSP 3 – technik usług fryzjerskich, technik budownictwa;
 • ZSE – technik informatyk, technik logistyk;
 • ZSP Witkowo – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik logistyk;

Wszystkie wspierane kierunki wynikały z barometru zawodów z 2016 r. i stanowiły zawody deficytowe dla Powiatu Gnieźnieńskiego. Uczniowie objęci byli trzema formami wsparcia: doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe, staże i praktyki zawodowe. Projekt objął wsparciem również nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zwodu oraz doradców zawodowych, w następującym zakresie:

 • szkolenie certyfikowane CAD dla pięciu nauczycieli;
 • studia podyplomowe z trychologii dla jednego nauczyciela;
 • studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej dla dwóch nauczycieli;
 • studia podyplomowe w zakresie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki dla jednego nauczyciela;
 • szkolenie na kwalifikacje instruktora – wykładowcę w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych dla jednego nauczyciela;
 • szkolenie pt. obrazkowy test zawodów – dla trzech doradców zawodowych;
 • trener gry coachingowej „Podróż bohatera” – dla dwóch doradców zawodowych.

W ramach projektu doposażono pracownie przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, co pozwoliło na odzwierciedlenie realnych warunków pracy. Zakupiono m.in. akcesoria fryzjerskie, kasę kelnerską, wózek kelnerski, sprzęt komputerowy, małe AGD, szafki narzędziowe, i wiele innych. Ogólny koszt zakupu wyposażenia w obu projektach wyniósł ok. 4,7 mln zł.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki