BIPCzwartek, 08.6.2023

Szpitale powiatowe otrzymały za mało pieniędzy na ustawowe podwyżki

Szpitale powiatowe otrzymały za mało pieniędzy na ustawowe podwyżki

23 sierpnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów Szpitali.

Organizatorami byli Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Urząd Miasta St. Warszawy. W konferencji wzięli udział Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński oraz zastępca dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Pan Mateusz Hen. Spotkanie poświęcone było omówieniu skutków finansowych dla szpitali wynikających z uchwalonej przez Sejm RP Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352). Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynika, że w ślad za decyzją Sejmu RP nie zostały zabezpieczone odpowiedniej wysokości środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia.

Dyrektorzy szpitali i samorządy apelują do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie pilnych działań w związku z ustawowo zagwarantowanymi podwyżkami dla personelu szpitali. Związek Powiatów Polskich zebrał dane dotyczące tego, ile szpitali nie będzie w stanie zrealizować obowiązku. Lista szpitali, które nie będą w stanie zrealizować ustawowych podwyżek dla personelu przekracza już 140 placówek (stan na 25.08.2022).

W związku z niepokojącą sytuacją, która bezpośrednio dotyczy również Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, przekazał informację z wtorkowego spotkania Związku Powiatów Polskich. Zgodnie z rekomendacjami AOTMiT wzrost wyceny świadczeń z NFZ winien być na poziomie 22,4%. Z dostępnych danych wynika iż, w szpitalach powiatowych w województwie wielkopolskim średni wzrost był na poziomie 6,31 %. Jak wskazała dyrekcja Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, nasza jednostka odnotowała wzrost na poziomie 3,12%, czyli niespełna połowę średniej województwa.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki