BIPŚroda, 07.6.2023

Inwestycje drogowe - nie zwalniamy tempa

Inwestycje drogowe - nie zwalniamy tempa

Wakacje to sezon urlopowy, ale nie dla naszych drogowców. Remonty, przebudowy i budowy nowych dróg, w które od kilku lat inwestujemy, mają na celu poprawę komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich użytkowników naszych dróg.

W tym roku zakończyliśmy dwie inwestycje drogowe: przebudowę drogi powiatowej nr 2151P w miejscowości Dziećmiarki – budowa chodnika, koszt: 589.433 zł / długość: 609 metrów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2235P w miejscowości Rudki – chodnik / koszt: 465.995 zł /długość: 270 metrów.

– Duże znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo tych „słabszych” użytkowników dróg, czyli pieszych i rowerzystów. Dlatego tam gdzie możemy inwestujemy w chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe oraz w doświetlenia przejść dla pieszych – podkreśla starosta Piotr Gruszczyński.

Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych czterech inwestycji drogowych w miejscowości Jarząbkowo, Witkowo, Lednogórze oraz w Gnieźnie. Wykaz tych przedsięwzięć zamieszczamy poniżej:

  • przebudowa drogi powiatowej nr 2199P w m. Lednogóra / koszt:  609.314,73 zł / długość: 990 metrów,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2221P i 2226P – przebudowa chodnika w m. Jarząbkowo/ długość: 499 metrów,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2158P w m. Witkowo ul. Czerniejewska / koszt: 640.500 zł/ długość: 980,77 metrów,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2282P w m. Gniezno ul. 3 Maja – budowa skweru / koszt: 562.975 zł
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2294P w m. Gniezno ul. 17 Dywizji Piechoty – budowa chodnika od SP nr 8 do ul. Wesoła / koszt: 262.999 zł / długość: 200 metrów.

Jeszcze w tym roku, sąsiadujący z gnieźnieńskim szpitalem skwer u zbiegu ulic 3 Maja i Grzybowo zyska nowe oblicze. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zlecił opracowanie koncepcji, która ma być gotowa jeszcze we wrześniu. Cała inwestycja realizowana będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg i zakończy się w grudniu.

- Zależało nam, aby takie osoby jak Adela i Marcin Sas zostali na dłużej w pamięci mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego - informuje Anna Jung, wicestarosta gnieźnieński. - Każda społeczność ma swoich cichych bohaterów. Często niepozornych, ale kiedy trzeba zdolnych do wielkich czynów i poświęceń. Ludzi skromnych, nie gardzących drugim człowiekiem, nie oceniających na podstawie światopoglądu czy pochodzenia, tych dla których oczy są prawdziwym zwierciadłem duszy – dodaje wicestarosta A. Jung.

W ubiegłym roku Rada Miasta Gniezna, na wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,  przyjęła uchwałę o nadaniu skwerowi imienia Adeli i Marcina Sasów.

Przed nami szereg kolejnych, ważnych dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego inwestycji, w tym budowa i naprawa chodników, czy przebudowa dróg powiatowych. Do końca bieżącego roku planuje się zakończyć wszystkie inwestycje przedstawione w poniższym wykazie:

  • przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w miejscowości Żydowo ul. Kopernika – budowa chodnika/ środki na realizację zadania: 502.000 zł / długość: 700 metrów,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Kąpiel – budowa chodnika / środki na realizację zdania: 150.000 zł + materiał / długość: 282,6 metrów
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Karniszewo – budowa chodnika / środki na realizację zdania: 320.000 zł / długość: 458 metrów,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2216P w m. Obórka /  środki na realizację zdania: 360 000zł / długość: 995 metrów,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2199P i 2198P w m. Skrzetuszewo – budowa chodnika / środki na realizację zdania: 1 280 000zł / długość: 990 metrów.

– Wpływ stanu nawierzchni drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego to najważniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji o przebudowie czy remoncie drogi – podkreśla starosta Piotr Gruszczyński. – Przy wyborze kierujemy się stanem drogi, obecnym natężeniem ruchu, jak również przyszłym natężeniem ruchu. Nie bez znaczenia są także środki z budżetu Powiatu jak również możliwości ubiegania się o różnego rodzaju dofinansowania.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki