BIPSobota, 03.6.2023

Dyskutowali o funkcjonowaniu spółek wodnych

Dyskutowali o funkcjonowaniu spółek wodnych

Egzekwowanie i niska opłacalność składek właścicieli gruntów rolnych na rzecz spółek, a także status terenów inwestycyjnych na gruntach rolnych zmeliorowanych i forma prawna spółek wodnych to główne zagadnienia omawiane podczas spotkania, które odbyło się 14 czerwca br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

W odpowiedzi na zaproszenie starosty gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, w blisko dwugodzinnej debacie udział wzięli gnieźnieńscy parlamentarzyści oraz ich przedstawiciele, a także członkowie spółek wodnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego, reprezentanci Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego.

Znaczący wkład w przebieg wydarzenia miało wystąpienie Iwony Lubańskiej – członka Krajowego Związku Spółek Wodnych w Płocku, która przedstawiła obecną sytuację spółek wodnych, a także możliwości działania w ramach obowiązującego prawa wodnego. Wysunęła również postulaty dotyczące zmian w przepisach podając konkretne propozycje rozwiązań. Na spotkaniu istotny głos zajął Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, który w swoim wystąpieniu odniósł się do wypowiedzi przedstawicielki Krajowego Związku Spółek Wodnych wyrażając uznanie dla stosowania w jej rejonie dobrych praktyk usprawniających działanie spółek wodnych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz zachęcając do dzielenia się swoim doświadczeniem ze spółkami w innych regionach. Zaoferował ponadto pomoc w procedowaniu zmian w ustawie o Prawie wodnym.

Na zakończenie spotkania powołano zespół roboczy, który sporządzi wnioski z debaty i przekaże je lokalnym parlamentarzystom. Podczas spotkania słowa gratulacji i podziękowań za wieloletnią pracę złożono ponadto ustępującemu Prezesowi Zarządu Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie Stanisławowi Borkowskiemu. Pod opieką działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego spółek wodnych, jest ponad 1 tys. km rowów melioracyjnych.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki