BIPCzwartek, 01.6.2023

Dodatkowe dwa miliony na drogi

Całkowity koszt realizacji drogi Jastrzębowo - Strzyżewo Paczkowe - Jankowo Dolne wyniósł 940.442 zł. W wyniku przeprowadzonych prac droga została na całej długości (na odcinku 2,4 w Gm. Gniezno oraz na odcinku 1,3 km w Gm. Trzemeszno) poszerzona do 5 m, został również położony nowy 3 cm dywanik asfaltowy. Wykonawcą robót była firma: SKANSKA

Powiat Gnieźnieński otrzymał również 1.537.234 zł ze środków unijnych w ramach ZPORR dla działania 3.2 "Obszary podlegające restrukturyzacji" na realizację projektu pt. "Przebudowa - remont drogi powiatowej nr (05774) 2168P (Palędzie Dolne - granica województwa - Kruchowo". Koszt całkowity inwestycji to 2.049.645 zł. Droga łączy województwo kujawsko - pomorskie przez wieś Ławki do miejscowości Kruchowo w Gm. Trzemeszno. Obecnie droga ma szerokość 5 - 5,1 m. Zostanie poszerzona do 6m. Zadanie zostanie zrealizowane do połowy czerwca 2007 roku.

Drogi, zaraz po termomodernizacji budynków oświatowych, to drugi obszar, gdzie samorząd powiatowy w II kadencji przeznaczył znaczne środki finansowe na wydatki o charakterze inwestycyjnym. Przypomnijmy, w roku 2003 została wyremontowana droga powiatowa nr 32439 Mieleszyn - Karniszewo - Kłecko. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 981.682,16 zł, z czego 364.694,92 zł. pochodziło z funduszu SAPARD. Podobnie było w roku 2004. Za kwotę 816.400,58 zł. została wyremontowana droga powiatowa nr 32303 Murowana Goślina - granice Karczewa. Samorząd powiatowy pozyskał z SAPARD\'u 379.626,27 zł. Natomiast dzięki dobrej współpracy z samorządem Województwa Wielkopolskiego i Gminy Kiszkowo wybudowano drogę nr 32354 Imiołki - Skrzetuszewo (2.474 mb). Kwota dofinansowania wyniosła 550.000 zł.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

2006-11-07Sprostowanie

W powyższej informacji podano błędnie, że projekt przebudowy-remontu drogi powiatowej nr 2168P (Palędzie Dolne) - granica województwa - Kruchowo uzyskał dofinansowanie ze ZPORR. Umowa na dofinansowanie tego projektu ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie została zawarta.
Droga została przebudowana w roku 2007, a przebudowa ta została sfinansowana w całości ze środków budżetowych powiatu gnieźnieńskiego.

Na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego znajduje się - pod datą 2007-08-16 - informacja o otwarciu tej drogi po przebudowie: www.powiat-gniezno.pl/news_748.

Powiat gnieźnieński złożył następnie wniosek o refinansowanie części poniesionych kosztów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek otrzymał dofinansowanie. Potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania przebudowy-remontu tej drogi w ramach WRPO znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, z 8 lutego 2010; zamieszczono tam listę projektów, które uzyskały dofinansowanie: www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Oznaczenie wniosku WND-RPWP.02.02.02-30-002/09, tytuł projektu: Przebudowa - remont drogi powiatowej nr 2168P (Palędzie Dolne) - granica województwa - Kruchowo. Wartość projektu: 1 953 875,44 zł; dofinansowanie: 976 937,72 zł.

(jk)

Data publikacji 19.03.2013r.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki