BIPNiedziela, 04.6.2023

Szkolenie dla młodych organizacji pozarządowych

Szkolenie dla młodych organizacji pozarządowych

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, dotyczące kolejnej edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Nowością tegorocznej edycji jest specjalnie wydzielona pula środków pn. „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą”.  Beneficjentem spotkania były Młode Organizacje Pozarządowe działające nie dłużej niż 60 miesięcy oraz grupy nieformalne. W spotkaniu udział wzięło koło 20 uczestników reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu miasta i gmin powiatu gnieźnieńskiego. Szkolenie poprowadził dorada ds. organizacji pozarządowych Hubert Łaganowski z Centrum PISOP w Poznaniu. Szczegółowo omówił warunki przystąpienia do projektu, obszary działalności dla złożenia projektu oraz kwestie techniczne związane z zarejestrowaniem się oraz umiejętnością pisania wniosku bezpośrednio w generatorze.

Organizacja spotkania była częścią projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Szkolenie zorganizowały Powiatowa i Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gnieźnie. Na zakończenie spotkania przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych otrzymali dla swoich organizacji certyfikaty uczestnictwa. W imieniu starosty gnieźnieńskiego oraz prezydenta Miasta Gniezna w spotkaniu udział wzięły pani Monika Boruszewska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego i pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Przewodniczący Powiatowej i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Maria Brykczyńska oraz Stanisław Dolaciński kontynuują cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych, których kolejną organizację zapowiedziano już za kilka miesięcy.

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki