BIPWtorek, 30.5.2023

Informacje dla obywateli Ukrainy - aktualizacja

Informacje dla obywateli Ukrainy - aktualizacja

Przekraczanie granicy

Każdy obywatel Ukrainy może przekroczyć granicę bez względu czy posiada ważny czy nieważny dokument. W nadchodzącym tygodniu będzie procedowana ustawa, która usprawni i przyspieszy procedowanie statusu uchodźców z Ukrainy w kontekście ich pobytu w naszym kraju. RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) sms-ami informuje uchodźców z Ukrainy, że mogą schronić się w Polsce. Granicę mogą przekroczyć nawet nie mając jakiegokolwiek dokumentu tożsamości. Dla uchodźców służby graniczne uruchomiły tak zwane punkty recepcyjne przy przejściach granicznych i punkty informacyjne na dworcach, a PKP darmowe przejazdy.


Pierwsze kroki w Powiecie Gnieźnieńskim

Osoby poszukujące schronienia w powiecie gnieźnieńskim zgłaszają się do Urzędu Gminy. Procedura zgłaszania się uchodźców w gminach powiatu gnieźnieńskiego:

Wariant 1
Jeśli uchodźcy nie oczekują zapewnienia noclegu i wyżywienia wystarczy, że zgłoszą się do Urzędu Gminy, w której znaleźli schronienie i zarejestrują swój pobyt zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ewidencji ludności.

Wariant 2
Jeśli uchodźcy potrzebują noclegu i wyżywienia, Urząd Gminy w uzgodnieniu z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego kieruje obywatela Ukrainy do punktu recepcyjnego. Punkt ten zlokalizowany jest na Międzynarodowych Targach Poznańskich, czynny jest całą dobę. Odpowiednie służby dbają o to, żeby osoby przybywające z Ukrainy otrzymały więcej informacji na temat pobytu w Polsce, ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek, nocleg, a także skierowanie do tymczasowego miejsca zakwaterowania. Pomoc jest udzielana na podstawie informacji o przekroczeniu granicy od 24 lutego, czyli od dnia rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

---------------------------------------------------------------

Infolinia +48 61 850 87 77 lub 61 854 99 00

Punkt Recepcyjny: Międzynarodowe Targi Poznańskie (niedaleko Dworca Głównego PKP w Poznaniu)
Punkt czynny całą dobę (24/7).


Punkty wydawania żywności i odzieży dla uchodźców z Ukrainy

W Gnieźnie uruchomione zostały punkty wydawania żywności i odzieży dla uchodźców z Ukrainy.
Obywatele Ukrainy odbierać mogą:

- żywność w siedzibie Caritas, Osiedle Orła Białego 20, przy Szkole Podstawowej nr 10, poniedziałek-piątek, 9.00-14.00.

- odzież i żywność w magazynie prowadzonym przez Powiat Gnieźnieński w hali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie, poniedziałek-piątek, 12.00-18.00, sobota 9.00-13.00.


Opieka medyczna

W zakresie pomocy medycznej, każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski, w związku  z konfliktem zbrojnym i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do POZ, czy szpitala – otrzyma  pomoc medyczną na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.


Miejsce schronienia w Gnieźnie 

Miasto Gniezno doraźnie kwateruje uchodźców m.in. w hotelu Lech w Gnieźnie, obecnie przebywa tam grupa kilkunastu osób z Ukrainy. Od 1 marca, codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00 pod numerem telefonu 662-233-196  Straż Miejska będzie udzielać informacji związanych z pobytem w Gnieźnie uchodźców z Ukrainy. Ważne: państwo polskie na razie nie finansuje pobytu uchodźców w domach prywatnych. Osoby opiekujące się uchodźcami z Ukrainy organizują to na własny koszt. Przypominamy, że pomoc uchodźcom z Ukrainy koordynuje państwo polskie za pośrednictwem wojewodów.


Zapisanie dziecka do szkoły

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało:

• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.

• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedszkola w Gnieźnie: https://www.gniezno.eu/katalog/lista/k35/

Szkoły podstawowe w Gnieźnie: https://www.gniezno.eu/katalog/lista/k36
 

Szkoły ponadpodstawowe (uczniowie w wieku od 14 lat), których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński:

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego;

II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki;

Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego ( III LO);

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia;

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka;

Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II;

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.
 

Oferty pracy dla cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uruchomił Punkt Informacyjny dla obywateli Ukrainy, w którym specjalista ds. cudzoziemców udziela wszelkich informacji związanych z zatrudnieniem osobom przybywającym z Ukrainy, w tym prezentację dostępnych ofert pracy w Gnieźnie oraz powiecie gnieźnieńskim.

Gniezno, ul. Sobieskiego 20
Punkt czynny jest w godz.: 7:30 – 15:30.

W tych godzinach funkcjonuje również informacja telefoniczna dla obywateli Ukrainy pod nr tel.: 61 669 70 11 (obsługa w języku polskim). Urząd zbiera również informacje od pracodawców dot. zainteresowania zatrudnieniem cudzoziemców - adres e-mail: d.kubasik@gniezno.praca.gov.pl
 

Przydatne adresy stron internetowych

Poniżej podajemy przydatne adresy stron internetowych, które rozwieją wszelkie wątpliwości związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy:

1. Infolinia wyłącznie dla obywateli Ukrainy

https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua/specjalna-infolinia-dla-uchodzcow-z-ukrainy-i-ich-rodzin-na-terenie-rp

2. Formularze zgłoszeniowe dla osób, które potrzebują pomocy i chcą pomóc

https://pomagamukrainie.gov.pl/

3. Przydatne informacje z wydziały Spraw Cudzoziemców

https://migrant.poznan.uw.gov.pl/

4. Urząd Miasta w Gnieźnie

https://www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/205509/pomoc_dla_ukrainy__informacje_aktualizowane
 

Ważne numery telefonów

-   61 854 99 00 lub 61 850 87 77 Wielkopolskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - tu należy dzwonić z wszelkimi pytaniami dotyczącymi uchodźców.

- 61 426 05 10 lub 604-512-000 Straż Miejska, koordynuje pomoc w Gnieźnie (przede wszystkim zakwaterowanie uchodźców).

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki