BIPWtorek, 06.6.2023

Aktywizacja osób bezrobotnych - trwa nabór wniosków

Aktywizacja osób bezrobotnych - trwa nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie prowadzi nabór wniosków do projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Można starać się o dofinansowanie m.in. na prace interwencyjne, szkolenia, staże, założenie działalności gospodarczej czy refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)"

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim. W ramach projektu wsparciem objęte będą osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

W ramach projektu realizowane są:

-staże

-szkolenia

-dotacje

Okres realizacji projektu: 01.01. 2019r. - 31.12.2022r.

Wartość projektu : 9 726 278,70 zł

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)"

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim. W ramach projektu wsparciem objęte będą osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie (w tym osoby o niskich kwalifikacjach).

W ramach projektu realizowane są:

-staże

-szkolenia

-dotacje

Okres realizacji projektu: 01.01. 2019r. - 31.12.2022r.

Dofinansowanie projektu z UE: 11 978 052,29 zł

 

Wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach projektów zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 61 426 16 49; 61 426 44 34 .


 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki