BIPŚroda, 07.6.2023

Centrum Kształcenia Praktycznego

Eksperci przekonują, iż powstanie w powiecie gnieźnieńskim profesjonalnej jednostki doskonalenia zawodowego w niedługim czasie przełoży się na realny spadek odsetka osób bezrobotnych oraz wzrost liczby osób właściwie przygotowanych i kompetentnych do wykonywania określonych zawodów.

Delegaci z Niemiec jednomyślnie zaoferowali gotowość do podjęcia owocnej współpracy oraz wsparcie merytoryczne w utworzeniu podobnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie. Podpisanie oficjalnego porozumienia w Gnieźnie poprzedzone było licznymi konsultacjami, w których uczestniczyli, poza starostami obydwu powiatów, m. in. Pan Reiner Rabe, dyrektor Centrum Kształcenia w Ludwigsfelde, Pani Christine Petzold z niemieckiej Agencji Pracy oraz Pani Katrin Melzer ze starostwa TF.

Starania dotyczące kwestii utworzenia bazy szkoleniowej trwają już od dłuższego czasu. Konkretne ustalenia poczynił Starosta J. Kowalski podczas lipcowej, roboczej wizyty w Ludwigsfelde. Na początku września br. w Powiecie Teltow-Flaeming gościła teżdelegacja gnieźnieńskich ekspertów ds. doskonalenia zawodowego. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania tamtejszych ośrodków dydaktyczno-szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Kształcenia Praktycznego w Luckenwalde. Gnieźnianie zwiedzili wówczas liczne zakłady szkoleniowe, uczestniczyli w zajęciach praktycznych, warsztatach oraz seminariach. Prowadzono ponadto liczne dyskusje dotyczące szkolenia zawodowego w aspekcie dynamicznych zmian na rynku pracy. Wcześniejsze wizyty studyjne w Niemczech stanowiły rzetelne przygotowania do podpisanego ostatecznie porozumienia. Idea utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego znalazła ponadto odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013. W ramach tego działania zaplanowano powołanie (na bazie warsztatów szkolnych ZSP nr 3) jednostki, która będzie zajmowała się doskonaleniem i dostosowaniem kwalifikacji osób bezrobotnych do aktualnych potrzeb rynku pracy.

W partnerskim Powiecie Teltow-Flaeming kształcenie ustawiczne jest jednym z elementów warunkujących dynamiczny rozwój gospodarczy. System pozyskiwania kwalifikacji w ramach poszczególnych modułów zapewnia najwyższą jakość kształcenia, potwierdzoną najbardziej prestiżowymi certyfikatami. Czas doskonalenia zależny jest wyłącznie od posiadanych kwalifikacji i trwa od tygodnia do nawet dwunastu miesięcy. Liczne przedsiębiorstwa (m. in. Daimler Chrysler, Siemens AG, Rewe, Classen, IHK) chętnie współpracują z tamtejszą jednostką kształcenia ustawicznego, co jest najlepszą rekomendacją działalności na rynku.

Po podpisaniu oficjalnej woli współpracy podjęto szeroką dyskusję nad ostatecznym kształtem przedsięwzięcia. W obradach uczestniczyli m. in. niemieccy eksperci, przedstawiciele gnieźnieńskiego starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy, Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu oraz lokalne media.

Rafał Spachacz

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki