BIPCzwartek, 08.6.2023

XL sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


Proponowany porządek obrad
(wstępny)


Część I
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie Przewodniczącego z pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w kadencji 2002-2006r.
 7. Zagadnienia ochrony środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim. Informacje:
  1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  2. SANEPID
  3. Klub Ekologiczny.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie: przeniesienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  2. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/201/2005 z dnia 31 marca 2005 roku dotyczącej likwidacji środka specjalnego i utworzenia rachunku dochodów własnych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
  3. w sprawie: uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
Część II godz. 15:00.

Część uroczysta poświęcona zasłużonym obywatelom i instytucjom Powiatu. Po zakończeniu odbędzie się krótkie spotkanie z odznaczonymi.

11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Nadoliński
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki