BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego

Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego

Trwają prace związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030 w związku z tym 13 lipca w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe, w którym wzięli udział członkowie Zarządu, przedstawiciele samorządów gminnych, kierownicy jednostek, dyrektorzy i pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. W wyniku wzajemnych i wspólnych konsultacji, wypracowane zostaną założenia do nowej Strategii.

Z uwagi na kończący się okres obowiązywania Wieloletniej Strategii Powiatu Gnieźnieńskiego oraz rozpoczęcie kolejnego okresu programowania w Unii Europejskiej, Powiat jest w trakcie prac nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego obejmującej lata 2022 – 2030. Prace nad dokumentem trwają już kilka miesięcy, a rozpoczęły się w dniu 23 lutego br., kiedy to starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński i etatowy członek Zarządu Mariusz Mądrowski podpisali umowę na opracowanie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030 z Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z Wrocławia, reprezentowanym przez dyrektora zarządzającego Artura Kotlińskiego.

- Wieloletnia Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego to ważny dokument, określający długofalowe cele
i kierunki dalszego rozwoju naszego powiatu z uwzględnieniem kluczowych dla regionu inwestycji oraz przedsięwzięć planowanych w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego – podkreśla starosta Piotr Gruszczyński.

Strategia zostanie opracowana pod okiem ekspertów w oparciu o dokumentację i raporty sporządzone w ramach prac strategicznych, których celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a samorządami funkcjonującymi na terenie powiatu oraz organizacjami pozarządowymi. Z tego powodu duży udział w pracach nad strategią mają liderzy powołani z wielu instytucji i organizacji pozarządowych. Dodatkowo do uczestnictwa w warsztatach nad dokumentem zaproszono także samorządy gminne, przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i ratownictwo, reprezentantów instytucji kultury oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

- Posiadanie Strategii jest warunkiem koniecznym do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, szczególnie środków pochodzących z Unii Europejskiej. W ostatnim czasie opracowana została diagnoza stanu i obszaru Powiatu Gnieźnieńskiego, a podczas warsztatów strategicznych, określona została wizja dalszego rozwoju powiatu, sprecyzowano cele i kierunki polityki rozwoju w  kluczowych obszarach na kolejne lata – podsumowuje wicestarosta Anna Jung.

Na początku sierpnia br. Instytut IPC przygotuje projekt dokumentu, który zostanie poddany konsultacjom z mieszkańcami.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki