BIPWtorek, 30.5.2023

Wspólne działania samorządowców dla ZSP w Witkowie zainicjowane

Wspólne działania samorządowców dla ZSP w Witkowie zainicjowane

Bardzo dobra współpraca samorządu powiatowego z burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo oraz witkowskimi radnymi przyniosła pozytywne rozwiązania dla dalszego funkcjonowania tamtejszego zespołu szkół.

26 stycznia br. Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, Członek Zarządu Powiatu Telesfor Gościniak, Dyrektor ZSP Witkowo Anna Malendowicz-Koteras oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego Łukasz Kaszyński, spotkali się z Radą Pedagogiczną witkowskiej szkoły, by poinformować o zainicjowaniu wspólnych działań, których celem jest wsparcie organizacji witkowskiego zespołu szkół.

12 stycznia 2021 roku Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński zwrócił się z prośbą do Burmistrza Mariana Gadzińskiego o podjęcie się wspólnych działań wspierających dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie. Na podjęte w odpowiedzi pozytywne decyzje witkowskiego samorządu wpłynęło wiele czynników, w tym między innymi fakt, iż duży procent uczniów szkoły stanowi młodzież spoza Witkowa (ponad 50%) dla której jest ona często jedyną alternatywą uzyskania wykształcenia. Zwracano także uwagę, iż uczniowie zamieszkujący ościenne wioski są w stanie dojechać do szkoły w Witkowie, ale trudny byłby dla nich bezpośredni dojazd do innej miejscowości.

Szkoła stawia sobie za cel tworzenie placówki otwartej na potrzeby społeczności lokalnej, szkoły przyjaznej oraz otwartej na lokalne środowisko. Jak wielokrotnie podkreślano społeczność szkolna na co dzień aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Witkowa, współorganizując lokalne uroczystości w tamtejszym centrum kultury oraz wspierając miejscowe inicjatywy sportowe. Nie bez znaczenia jest także  bogata tradycja szkoły.

Przede wszystkim jednak ZSP w Witkowie zwiększa i wyrównuje szanse edukacyjne dla młodzieży z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich z Witkowa oraz okolicznych wiosek, stanowiąc istotny element integrujący lokalną społeczność.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki