BIPCzwartek, 08.6.2023

XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k o b r a d
(wstępny)


Część I
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Zatwierdzenie wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.
  8. Zatwierdzenie wykonania sprawozdania finansowego ZOZ i ZOL.
  9. Stan zagrożeń wśród młodzieży, działania profilaktyczne i prewencyjne. Współpraca: szkoła-samorząd-policja. Informacja:
    - Komenda Powiatowa Policji;
    - Prokurator Rejonowy;
    - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie;
   2. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg;
   3. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie;
   4. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie;
   5. w sprawie: nadania statutu Domu Dziecka w Gnieźnie;
   6. w sprawie: nadania statutu Świetlicy Środowiskowej "DZIECI Z CHMUR" w Gnieźnie;
   7. w sprawie: przekształcenia Domu Dziecka w Trzemesznie w Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie "Droga do Domu";
   8. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie "DROGA DO DOMU";
   9. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego przy ul.Sobieskiego 20 w Gnieźnie (budynek nr 22) na okres 10 lat na rzecz Salonu Fryzjerskiego "Wioletta" Wioletty Dębickiej;
   10. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/330/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2006/2007;
   11. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz Dziecka i Rodziny;
   12. zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
   13. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013;
   14. w sprawie: wymiany kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów ciepłowniczych w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
   15. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Miasto Gniezno;
   16. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Miasto Gniezno;
   17. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kłecko;
   18. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gniezna, z przeznaczeniem na utworzenie i doposażenie warsztatów dla osób bezdomnych i bezrobotnych oraz zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Gniezno;
   19. w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie - droga powiatowa nr 2289 P;
   20. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/325/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2215 P w m. Piekary;
   21. w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w m. Trzemeszno;
   22. w sprawie: w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo - Wiekowo - granica powiatu słupeckiego - (Powidz);
   23. w sprawie: w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn- Łagiewniki Kościelne - Zakrzewo;
   24. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok.
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Wolne głosy i informacje.

   Część II godz. 14:00

   Część uroczysta poświęcona zasłużonym obywatelom i instytucjom Powiatu. Po zakończeniu odbędzie się krótkie spotkanie z odznaczonymi.

  13. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński
   drukuj:
   udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki