BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Europejskie Dni Dziedzictwa Archeologicznego

Organizatorzy spodziewają się wielu znaczących osobistości. Inauguracyjną Mszę Św. odprawi Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Muszyński.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


PROGRAM EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
16 - 17 WRZEŚNIA 2006


OSTRÓW LEDNICKI

16 września - OSTRÓW LEDNICKI - inauguracja

godz. 12.00 - pontyfikalna msza św. na Ostrowie Lednickim w kaplicy Palatium odprawiana przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego. Homilię wygłosi Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki.

16.09. Ostrów Lednicki

godz. 14.00 - 17.00 Mały Skansen - osada wojów
W grodzie księcia Mieszka - życie codzienne mieszkańców grodu piastowskiego (warzenie jadła, wypiek podpłomyków w piecu chlebowym, tkactwo, kołodziejstwo i rzeźbiarstwo, zwyczaje dawnych Słowian, zwiedzanie wyposażonych chat)

17.09. Ostrów Lednicki

godz. 10.00 - 18.00
Mieczem i toporem - z wizytą w obozie wojów piastowskich (nauka fechtunku, pokazy walk i umiejętności wojów, nauka miotania toporem i oszczepem, pokazy konnicy z czasów Bolesława Chrobrego, gry i konkursy dla dzieci i młodzieży) Bicie monet okolicznościowych, prezentacja wylepiania i wypału naczyń, pokazy wyrobu krajek, wyrób drobnej biżuterii, łucznictwo i lutnictwo, prezentacja szycia butów, sakw i innych elementów skórzanych
Występy zespołu muzycznego i kuglarza
Oprowadzanie po Ostrowie Lednickim i wystawach

Organizator: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

GIECZ

17.09. godz. 10.00 - 12.00
- spotkanie na wczesnochrześcijańskim cmentarzysku w Gieczu - rezultaty dotychczasowych badań, zapoznanie się z pracą archeologa w terenie, sesja posterowa

godz. 11.30 - Msza Św. w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku
po mszy św. oficjalne rozpoczęcie Dnia Dziedzictwa Archeologicznego

godz. 14.00 - Początki chrześcijaństwa w Gieczu - prelekcja "Rola ośrodków grodowych w procesie chrystianizacji ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Giecza" (T. Krysztofiak); po prelekcji sesja posterowa

godz. 14.00 - 18.00
- Nasi przodkowie - życie codzienne na wczesnośredniowiecznej osadzie

godz. 18.00 - 19.00
Muzyka dawniej i dziś - koncert muzyczny

godz. 19.00 - 20.30
- Wieczór w muzeum - zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem

godz. 20.30
...Nasze życie... - spektakl Teatru IT ze Środy Wlkp.

Przez cały dzień możliwość bezpłatnego zwiedzania muzeum, pokazy walk wojów PIASTOWSKICH, ogródki gastronomiczne. Będzie również okazja pozowania do portretu lub karykatury, wzięcia udziału w "mini plenerze" malarskim.

Organizator: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

GRZYBOWO 16.09 i 17.09 - godz. 10.00 - 17.00 Grzybowo
Strawa pradziejowa (prezentacja i degustacja) - młócka zboża za pomocą cepów, mielenie zboża na żarnach kamiennych, wypiekanie podpłomyków, wypiek chleba, strawa z kotła obozowego, zbieranie miodu z gniazd drzewnych
Zielarstwo prezentacja i degustacja mieszanek ziołowych stosowanych w lecznictwie, napoje ziołowe
Szycie ubiorów historycznych - pokaz pracy, kroju szycia
Garncarstwo - ręczne lepienie naczyń glinianych, wypalanie naczyń z gliny
Zagroda rybaka śródlądowego - sieci, sprzęt rybacki, wykonywanie łodzi dłubanki
Warsztat rogowniczy - prezentacja pracy rogownika
Bicie monet - mennica dirhemów arabskich
Pokaz rzemiosła wojennego - prezentacja i przymierzalnia uzbrojenia, ćwiczenia, walki i pokazy wojów, stanowiska strzelania z łuku, rzut oszczepem, rzut toporem i nożem bojowym, wyrób strzał i łuków

17.09.
godz.15.00 - Msza Św. na grodzisku w Grzybowie

Organizator:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU

17.09

16.00 - otwarcie wystawy " Wielkopolska Kolebką Polskiego Chrześcijaństwa".
17.00 - 19.00 - Wykłady:
Początki chrześcijaństwa w Polsce, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska
Gród piastowski na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
17.00 - 19.00 - Warsztaty dla dzieci
19.00 - Projekcja filmu Pt."Gniazdo" (1974), reż. J. Rybkowski wraz z komentarzem dr Macieja Przybyła

Organizator: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

GNIEZNO

16.09.
godz. 16.00 - poświęcenie tablicy upamiętniającej 1000 lecie śmierci Radzyma Gaudentego pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego w miejscu jego pochówku, w podziemiach Katedry Gnieźnieńskiej. Poświęcenia dokona J.E. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Muszyński

17.09.
godz. 12.00 - msza św. w Katedrze Gnieźnieńskiej odprawiana przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego
godz. 13.30 - 16.00 - zwiedzanie wykopalisk w podziemiach Katedry Gnieźnieńskiej

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY - KALISZ ZAWODZIE
16.09.

godz. 13.00 - Koncert muzyki dawnej
godz. 13.00 - 18.00 - pokazy walk wojów i rycerzy; "Kręć się, kręć wrzeciono" - pokazy tkanin i przędzenia, wykonywanie krajek, "Bursztyn kiedyś i dziś", "Dziegieć i smoła" - pokazy starodawnej techniki juchtowania, zielarstwo, wróżenie z run, "nie święci garnki lepią", plecionkarstwo, rymarsto, kowalstwo, mennictwo, zabawy plebejskie, średniowieczne techniki tortur, gry i zabawy dla starszych i młodszych, strzelanie z łuku
Zwiedzanie wystawy w pawilonie wystawienniczym "Kalisz prastary" i grodziska wczesnośredniowiecznego.

17.09

godz.12.00 -msza św. w kościele św. Wojciecha na Zawodziu

godz. 11.00 - Koncert muzyki dawnej
godz. 11.00 - 18.00 - pokazy walk wojów i rycerzy; "Kręć się, kręć wrzeciono" - pokazy tkanin i przędzenia, wykonywanie krajek, "Bursztyn kiedyś i dziś", "Dziegieć i smoła" - pokazy starodawnej techniki juchtowania, zielarstwo, wróżenie z run, "nie święci garnki lepią", plecionkarstwo, rymarsto, kowalstwo, mennictwo, zabawy plebejskie, średniowieczne techniki tortur, gry i zabawy dla starszych i młodszych, strzelanie z łuku

GRÓD W MORACZEWIE

16.09.

godz. 12.00
Uroczysta odprawa wojów spod pomnika Bolesława Chrobrego przez Starostę Gnieźnieńskiego

godz. 12.15
Wyjazd jeźdźców z Gniezna do grodu wojskowego w Moraczewie, trasa prowadzi przez Lednicę i dalej do Moraczewa.
Po przybyciu na miejsce rozbicie umocnień, obozowiska i popas dla koni.
W godzinach nocnych Noc Szamańska: wróżby, ogniska, teatralne obrzędowe tańce przy dźwiękach bębnów i biesiada słowiańska.

17.09.

godz. od 10.00
Ćwiczenia rzemiosła wojennego:
- trening łuczniczy dla wojów pieszych i konnych.
- tworzenie szyków bojowych,
- walki piesze bronią średniowieczną,
Ćwiczenia konnicy,
- strzelanie z łuku,
- walki w szyku bojowym,
- rzuty oszczepami,
- pojedynki konne,
- walki wręcz na koniach (bez siodeł).

Godz. 15.00
Wyjazd z grodu wojskowego w Moraczewie.

Organizator:
Grupa Widowisk Historycznych "COMES"
Klub Jeździecki "ESKADO"

ŁEKNO - TARNOWO PAŁUCKIE - WĄGROWIEC
16.09.
WĄGROWIEC - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Średnia
Godz. 10.00
* Sesja popularnonaukowa na temat:
"Łekno jako centralny ośrodek średniowiecznych Pałuk"
Program sesji:
* Otwarcie
* Początki chrześcijaństwa w Wielkopolsce (X-XIII w.)
- referat Leokadii Grajkowskiej, historyka Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
* Miejsca kultu w rejonie grodu w Łeknie - od wiary Słowian do chrześcijaństwa
- referat Marcina Moeglicha, historyka Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
* Gród w Łeknie w świetle badań archeologicznych
- prezentacja multimedialna Małgorzaty Kranc, archeologa Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
* Gród w Łeknie w państwie pierwszych Piastów
- prezentacja multimedialna Marcina Moeglicha, historyka Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

TARNOWO PAŁUCKIE - kościół pw. św. Mikołaja
Godz. 15.00 i godz. 16.00
Możliwość zwiedzania kościoła z przewodnikiem

17.09.
godz. 11.00 - msza św. w kościele pw. św. Piotra i św. Pawła w Łeknie. Mszę odprawi ksiądz Jarosław Bogacz - Konserwator Diecezjalny, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

ŁEKNO - Gminny Ośrodek Kultury

godz. 15.00

NIEDZIELNE POPOŁUDNIE Z ARCHEOLOGIĄ
* Zwiedzanie wystawy "Łekno na przestrzeni dziejów"
* Pogadanka dla dorosłych:
"Co to są zabytki archeologiczne i jak powinniśmy je chronić"
* Pogadanka dla dzieci:
" Co to jest archeologia i czym zajmuje się archeolog"
* "Małe wykopaliska" - zabawa dla dzieci, połączona z konkursami
* Działania towarzyszące:
- pokaz lepienia naczyń glinianych bez użycia koła garncarskiego
- pokaz dawnych technik tkackich
- pokaz czerpania papieru

ŁEKNO - kościół pw. św. Piotra i św. Pawła

godz. 17.00
"PERŁY MUZYKI BAROKU"
Koncert w wykonaniu pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej w Wągrowcu

TARNOWO PAŁUCKIE - kościół pw. św. Mikołaja

Godz. 15.00 i godz. 16.00
Możliwość zwiedzania kościoła z przewodnikiem

Organizatorzy:
Urząd Gminy Wągrowiec
Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie
Muzeum Regionalne w Wągrowcu


LĄD NA WARTĄ

17.09.
godz. 11.30 Msza Św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja

zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

Organizator: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

LUBIŃ

17.09.
godz. 11. 30 Msza Św. w klasztorze Benedyktynów
godz. 13.30 - 18.00 - zwiedzanie klasztoru i podziemi klasztoru z przewodnikiem

DOBROWO KOLSKIE

16.09.

godz.14.00 - Zlot młodzieży na grodzisku średniowiecznym w Dobrowie
"Bliskie spotkania z archeologią" - warsztaty Archeologiczne, występy zespołów artystycznych i folklorystycznych

17.09.
godz. 11.00
Msza Św. przy kaplicy Bł. Bogumiła "Na Puszczy" z udziałem Ordynarisza Diecezji Włocławskiej Wiesława Alojzego Merlinga

Po mszy:
Referaty: mgr Krzysztof Gorczyca "Archeologiczna przeszłość Dobrowa i okolic"
dr Józef S. Mujta "Błogosławiony Bogumił (1116-1182) - Arcybiskup Gnieźnieński i Pustelnik z Dobrowa"

Imprezy towarzyszące
Organizator: Urząd Gminy Kościelec
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki