BIPCzwartek, 01.6.2023

Symboliczna wiecha na budynku VR Inkubatora

Symboliczna wiecha na budynku VR Inkubatora

W Fałkowie, na terenie gminy Łubowo, odbyło się dziś uroczyste zawieszenie symbolicznej wiechy na budynku VR Inkubatora, inwestycji realizowanej w ramach projektu pn. „VR Inkubator - zaprojektuj swój biznes", współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele beneficjenta oraz samorządowcy, w tym: Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Gruszczyński - Starosta Gnieźnieński, Andrzej Łozowski - Wójt Gminy Łubowo oraz Tomasz Budasz - Prezydent Miasta Gniezna.

VR Inkubator powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Założeniem VR Inkubatora jest stworzenie miejsca sprzyjającego rozwojowi biznesu z zapleczem dla usług doradczo-szkoleniowych, a tym samym wzmacnianie konkurencyjności MŚP na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Budynek VR Inkubatora będzie miał powierzchnię użytkową blisko 1500m2, nowoczesny wygląd i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim wnętrze dostosowane do potrzeb przedsiębiorców, wykorzystujących technologię VR. Wartość projektu to ponad 9 mln złotych.

Projekt „VR Inkubator - zaprojektuj swój biznes” realizowany jest przez DC Centrun sp. z o.o. oraz MTD Consulting Marcin Król w ramach dofinansowania z funduszy unijnych (WRPO Działanie 1.3 Wsparcie Przedsiębiorczości i Infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw).

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki