BIPSobota, 10.6.2023

Mózg ogrzany lepiej pracuje

Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś można podziwiać pięknie odnowione budynki najstarszej szkoły Powiatu Gnieźnieńskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Jerzy Nadoliński pogratulował Zarządowi, że pieniądze przekazane przez Radę zostały dobrze rozdysponowane i jednocześnie wyraził nadzieję, że uczniowie trzemeszeńskiej Alma Mater będą uzyskiwali jeszcze lepsze wyniki w nauce, gdyż "mózg ogrzany, lepiej pracuje".

W wyniku przeprowadzonych robót termomodernizacyjnych zostały wyremontowane cztery budynki szkolne, wymieniono okna, ocieplono ściany, wymieniono centralne ogrzewanie. Pomimo, że w trzemeszeńskiej placówce uczniowie liceum stanowią zaledwie 35% wszystkich uczniów Zarząd i Rada Powiatu zdecydowali, że pokryją 65% kosztów całej inwestycji. Zgodnie ze złożoną deklaracją pozostałe środki ma wyłożyć samorząd gminy Trzemeszno. Na termomodernizację szkoły Starostwo Powiatowe w Gnieźnie uzyskało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 700.000 zł.

Liceum w Trzemesznie to szkoła z bogatymi tradycjami. W dniu 9 września o godz. 9.00 na terenie szkoły odbędzie się Zjazd Absolwentów z okazji 230 - rocznicy powstania szkoły i jednocześnie 150 - rocznica nadania pierwszego sztandaru. Podwójny jubileusz będzie również okazją do nadania szkole nowego sztandaru.

Tegoroczna matura udowodniła, że trzemeszeńska Alma Mater to również dobry poziom nauczania. Liczba zdanych egzaminów dojrzałości w roku 2006 przewyższyła średnią w powiecie gnieźnieńskim.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki