BIPŚroda, 07.6.2023

II Międzynarodowy Zjazd Klubów Europejskich

Głównym celem II Międzynarodowego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich (SKE) jest stworzenie platformy, która umożliwi Szkolnym Klubom Europejskim (lub też ich odpowiednikom, organizacjom zrzeszającym uczniów i nauczycieli zainteresowanych tematyką europejską) z różnych europejskich krajów bezpośredni kontakt, wymianę doświadczeń i informacji, a także dyskusję na temat głównych aktywności oraz możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi Klubami. Rezultatem tego spotkania będzie stworzenie Sieci Szkolnych Klubów Europejskich. Zjazd jest adresowany do młodzieży zaangażowanej w działalność Szkolnych Klubów Europejskich oraz ich nauczycieli z szkół ponadgimnazjalnych z Polski, Niemiec, Francji, Portugalii, Ukrainy, Białorusi oraz Łotwy. Całość Zjazdu rozpocznie panel dyskusyjny: "Quo vadis, Szkolne Kluby Europejskie w Europie?" w którym wezmą udział eksperci z polskich organizacji pro-europejskich i reprezentacje ze wszystkich uczestniczących krajów. Podczas Zjazdu odbędzie się cykl wykładów i warsztatów. Eksperci z Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli będą pracowali z grupami nauczycieli, natomiast pracownicy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i ich partnerzy poprowadzą wykłady i warsztaty dla uczniów. Podczas zajęć największy nacisk zostanie położony na ustanowienie kontaktów pomiędzy różnymi Klubami oraz wypracowywanie wspólnych propozycji projektów. Wzajemnemu poznaniu będzie sprzyjała również integracja uczestników w mniej formalnej atmosferze. Dlatego, aby zobaczyć kulturowe różnice i zdać sobie sprawę z podobieństw, podczas Zjazdu zostanie zorganizowany "Wieczór Europejski", w czasie którego poszczególne kraje zaprezentują swoje narodowe dania, napoje, tańce, muzykę i gry. Z całą pewnością Zjazd odegra niezwykle ważną rolę w stworzeniu Sieci Szkolnych Klubów Europejskich, która zjednoczy nie tylko uczestników spotkania, ale z biegiem czasu przyczyni się również do włączenia innych Klubów Europejskich z różnych regionów Europy. Przez to stanie się swoistą platformą, wspomagającą Kluby Europejskie nie tylko w ustanawianiu kontaktów, wymianie doświadczeń i informacji, ale również będzie stymulowała planowanie wspólnych projektów oraz wywoła powszechną dyskusję, bezpośrednio związaną z tematyką przyszłości Europy. Ponadto istnienie Sieci łączącej Kluby Europejskie z różnych europejskich krajów stanie się silny i użytecznym narzędziem dla mobilizowania europejskich obywateli do wspólnych akcji. Każda szkoła może delegować jednego ucznia oraz jednego nauczyciela z Klubu Europejskiego. Ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia obowiązkowa, zarówno dla uczniów, jaki i nauczycieli jest znajomość języka angielskiego. Udział w Zjeździe jest bezpłatny. Polska Fundacja im. Roberta Schumana pokrywa koszty wyżywienia i noclegu. Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia najpóźniej do 15 października 2006 r. faksem (na numer - 22 629 72 14) lub pocztą (na adres: Ieva Grundsteine, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Al. Ujazdowskie 37/5, 00-540 Warszawa). Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest realizowany w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Schumana z Paryża.


Informacje oraz zdjęcie przekazane przez koordynatora projektu,
Panią: Ieva Grundsteine
tel: 22-6217555; 22-6212161
fax: 22-6297214
e-mail: i.grundsteine@schuman.org.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki