BIPPiątek, 09.6.2023

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 13 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie zainaugurował Starosta Piotr Gruszczyński, wręczając członkom Rady akty powołania.

Podczas inauguracyjnego spotkania dokonano wyboru prezydium Rady w osobach:

 • Maria Brykczyńska - Przewodnicząca
 • Kamilla Wesołowska-Czajka - Zastępca Przewodniczącej
 • Daria Benke - Sekretarz

Rady działalności pożytku publicznego to zespoły o charakterze konsultacyjnym i doradczym składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Zasady działania rad reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do ustawowych zadań Rady należy między innymi:

 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, związanych z działalnością pożytku publicznego,
 • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
 • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2020-2023:

 1. Danuta Winiarska;
 2. Jacek Kowalski;
 3. Daria Benke;
 4. Janusz Bukowski;
 5. Stanisław Dolaciński;
 6. Maria Brykczyńska;
 7. Dariusz Śmiałowski;
 8. Kamilla Wesołowska-Czajka;
 9. Marek Barczyński;
 10. Jakub Dzionek;
 11. Eleonora Mądra;
 12. Hanna Budnik.

Więcej informacji dla organizacji pozarządowych na:
www.powiat-gniezno.pl w zakładce "Dla Mieszkańca" - "Organizacje Pozarządowe"

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki