BIPPoniedziałek, 29.5.2023

III edycja konkursu agroturystycznego

Zgodnie z tradycją i regulaminem przyjętym przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymują statuetki oraz nagrody pieniężne. Istnieje duża szansa, że w tym roku zostanie przyznane sześć nagród tj. I miejsce - 2.500 zł; II miejsce 1.500 zł.; III miejsce 1.000 zł. w obu kategoriach. Powiat Gnieźnieński ubiega się o dofinansowanie na promocję turystyczną regionu w ramach działania 1.4 ZPORR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto jedno z gospodarstw biorących udział w konkursie wylosuje nagrodę rzeczową w postaci darmowego przygotowania i rocznego utrzymania strony internetowej. Nagrodę funduje gnieźnieńska firma Logi.pl reprezentowana przez Pana Dominika Kozłowskiego. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła Gazeta Poznańska, która zadeklarowała chęć zaprezentowania zgłoszonych gospodarstw do konkursu na łamach Gazety w szerszym wymiarze.

Gospodarstwa będzie oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

  • Zbigniew Sujak - Członek Zarządu Powiatu
  • Bogusław Rzyski - Przewodniczący Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski"
  • Katarzyna Jędrzejczak -Wydział Promocji i Rozwoju
  • Karol Pomeranek - Przedstawiciel - Gazeta Poznańska
  • Dariusz Malach (lub Ewa Michalak) - Przedstawiciel - Wiadomości Gnieźnieńskie
  • Damian Kozłowski - Portal internetowy, Firma LOGI.PL
  • Irena Kurek - Przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku Oddział Gniezno

Termin wizyt w gospodarstwach zaplanowano w dniach: 28,29,30 08.06 oraz 04.09.06. Nowością jest to, że w tym roku zwizytowane zostaną wszystkie gospodarstwa agroturystyczne będące w bazie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w celu ich zweryfikowania. Odmowa przyjęcia Komisji będzie równoznaczna z usunięciem danego gospodarstwa z bazy danych starostwa.

W roku 2006 ocenie zostanie poddanych 10 gospodarstw, z czego 7 w kategorii "gospodarstwo" a 9 w kategorii "produkt".

Przypomnijmy, w I edycji konkursu w roku 2002 na "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne" zwyciężyła "Rybakówka" Sylwii i Marcina Król ze Sławna (Gm. Kiszkowo). W II edycji konkursu w roku 2004 w kategorii "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne" zwyciężyło gospodarstwo Danuty i Jerzego Semrau z Popielewa "Dom stara chata" (Gm. Trzemeszno). Natomiast w kategorii "Najlepszy produkt agroturystyczny" - Szlakiem leśniczówek Nadleśnictwa Gołąbki, tj. trasa rowerowa zgłoszona przez Aurelię Pokorską, właścicielkę Gospodarstwa "Przylesie" w Gołąbkach (Gm. Trzemeszno).

Finał III edycji konkursu agroturystycznego odbędzie się w gospodarstwie Państwa Semrau - laureata poprzedniej edycji, prawdopodobnie na przełomie września/października br.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki