BIPNiedziela, 04.6.2023

Powiat z dofinansowaniem na zakup kuropatw dla kół łowieckich

Powiat z dofinansowaniem na zakup kuropatw dla kół łowieckich

Projekt „Odbudowa populacji kuropatw (Perdix perdix) na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego" otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 26 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt Powiatu wybrany został spośród 41 zakwalifikowanych do dalszej oceny wniosków, dotyczących przedsięwzięć związanych z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 13 podmiotów, w tym właśnie Powiat Gnieźnieński.

Dzięki uzyskanemu wsparciu możliwy będzie zakup kuropatw, które przekazane zostaną kołom łowieckim z terenu powiatu gnieźnieńskiego, w ramach „Programu zasiedlenia obwodów łowieckich Powiatu Gnieźnieńskiego kuropatwą, bażantem i zającem”, przyjętym przez Zarząd Powiatu. Celem zadania jest przede wszystkim odbudowa populacji zagrożonych gatunków.

Pomimo, że w Polsce kuropatwy nie są obecnie ujęte na liście zwierząt łownych, lokalne koła łowieckie wstrzymały odstrzał tego gatunku. W planach łowieckich, zwiększony został natomiast odstrzał lisów, jako drapieżników, które najbardziej zagrażają kuropatwom.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki