BIPCzwartek, 08.6.2023

W Gnieźnie o turystyce wielkopolskiej

Dziewiąte z kolei konsultacje społeczne, które miały miejsce w Gnieźnie były przeznaczone dla środowiska turystycznego z powiatów gnieźnieńskiego, wągrowieckiego i chodzieskiego. Strategię na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej opracowuje Instytut Turystyki z Warszawy, który na spotkaniu w Gnieźnie reprezentowali dr Jan Sewerniak i dr Jan Owsiak. Obecny w Gnieźnie był również Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, i jednocześnie Prezes WOT Tomasz Wiktor.

Obecni w auli Kolegium wskazywali na markowe lokalne produkty turystyczne. W przypadku powiatu gnieźnieńskiego wskazywano na Szlak Piastowski, Gniezno - Pierwszą Stolicę Polski oraz na miejsca i wydarzenia związane z turystyką pielgrzymkową (spotkania młodych na Lednicy organizowane przez o. Jana Górę, Zjazdy Gnieźnieńskie, uroczystości ku czci św. Wojciecha, miejsca związane z dwiema pielgrzymkami Jana Pawła II, zabytki o charakterze sakralnym itd.). Mówiono o potrzebie zatrzymania turysty na terenie powiatu dłużej niż kilka godzin. Dużo uwagi poświęcono problematyce poprawy infrastruktury turystycznej w szerokim tego słowa znaczeniu. Uczestnicy spotkania podnosili kwestię odpowiednich zapisów w przyszłym dokumencie, aby dać możliwość samorządom wnioskowania o środki unijne na jej rozwój. Podnoszono również kwestię poprawy stanu akwenów wodnych na terenie całej Wielkopolski w zakresie udrożnienia przepływów oraz rekultywacji jezior w celu lepszego wykorzystania zbiorników wodnych dla celów turystycznych. Uczestnicy spotkania dużo mówili również o turystyce konnej, o potrzebie wyznaczania tras i szlaków konnych, jak również i o innych formach aktywnego wypoczynku oraz na temat tworzenia nowych atrakcji turystycznych. Przedstawiciel gnieźnieńskiej kolejki wąskotorowej zwrócił się z prośbą do osób konstruujących strategię, aby uwzględnić w tym dokumencie wszystkie zabytkowe kolejki na terenie Wielkopolski tj. wolsztyńską, śremską, śmigielską i gnieźnieńską. Oprócz typowo infrastrukturalnych propozycji zapisów w nowo tworzonym dokumencie wskazywano także na potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych mających na celu podniesienie jakości kształcenia kadr pracujących w turystyce, włącznie z prowadzeniem kursów dla przewodników obcojęzycznych, jak również mówiono o wyznaczeniu jednej polityki promocyjnej dla całego regionu na rynkach zagranicznych i polskim.

Zgodnie ze złożoną obietnicą przez przedstawicieli Instytutu Turystyki wszystkie zebrane opinie i propozycje działań zostaną uwzględnione w nowo tworzonej strategii rozwoju turystyki dla województwa wielkopolskiego.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki