BIPCzwartek, 09.4.2020

Komunikaty, obsługa interesantów, funkcjonowanie starostwa i jednostek

Komunikaty, obsługa interesantów, funkcjonowanie starostwa i jednostek


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje, że z dniem 14 kwietnia br. Terenowe Punkty Paszportowe będą funkcjonowały wyłącznie w trybie zdalnym. Oznacza to, że pracownicy będą odbierać telefony zdalnie i pojawiać się w punkcie w razie konieczności.
W związku z powyższym uruchomione zostały zastępcze numery telefonów:
- Gniezno: 539 674 533;
- Ostrów Wlkp.: 539 674 536;
- Szamotuły: 539 674 534.


Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie rozpoczął nabory wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

  • Wysokość wsparcia: max. 5 tys. zł.
  • Okres spłaty: nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Możliwość umorzenia:
    pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy może zostać umorzona, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Procedura składania wniosków:
• włożenie, w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu głównym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie przy ul. Jana III Sobieskiego 20 lub przesłanie pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu, bądź złożenie w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP:

  • Pani Aneta Sikorska – tel.(+48) 61 669 70 23,
  • Pani Martyna Kołodziejewska – tel.(+48) 61 669 70 24,
  • Pani Renata Kościelniak – tel. (+48) 61 669 70 30.

Więcej informacji: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przed…/…/pozyczka


Ze względu na wprowadzenie przez rząd stanu epidemii oraz dodatkowych obostrzeń niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, od kilku dni w ograniczonym zakresie pracuje Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego.

Obecnie, niezbędne sprawy urzędowe mieszkańcy mogą załatwić drogą elektroniczną oraz poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą znajdującą się w wejściu do starostwa. Jedną z ważniejszych informacji dla klientów wydziału jest wydłużenie z 30 dni do 180 dni terminu dotyczącego obowiązku zgłoszenia kupna, sprzedaży oraz rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego do kraju z terytorium Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzone za sprawą tzw. „specustawy” dotyczą umów zawartych po 1 marca 2020 roku i obowiązywać będą do 31 grudnia 2020 roku. Wnioski dokumentujące nabycie lub zbycie pojazdu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: rejestracja@powiat-gniezno.pl Wniosek należy pobrać ze strony internetowej starostwa i wypełniony, wraz z umową lub fakturą zbycia/nabycia zeskanować oraz przesłać na wymieniony adres e-mail.

Przypominamy również, iż osoby poruszające się pojazdami na terenie kraju, w razie kontroli drogowej nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego, stąd w obecnej sytuacji nie jest konieczny odbiór z urzędu stałego dokumentu. Osoby, które muszą odebrać stały dowód rejestracyjny ze względu na konieczność wyjazdu za granicę proszone są o złożenie odpowiedniego wniosku w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu lub kontakt droga telefoniczną pod numerem telefonu 61 424 07 09.

Ponadto, rejestrowane będą w pierwszej kolejności pojazdy spełniające szczególnie ważną rolę społeczną. Rejestracja pozostałych pojazdów, odbywa się na bieżąco, z uwzględnieniem wydłużonych terminów podyktowanych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz petentów.

Również w przypadku konieczności odbioru prawa jazdy przez zawodowych kierowców, należy skontaktować się z pracownikami wydziału pod numerem telefonu 61 424 07 08. Pozostałe osoby proszone są o przesłanie e-maila na adres: prawo.jazdy@powiat-gniezno.pl i zamieszczenie w treści zgody na wysłanie druku prawa jazdy tradycyjną pocztą, z podaniem adresu zamieszkania.


Miejsce zbiorowej kwarantanny - Oświadczenie:

Zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) wojewoda zapewnia warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie na obszarze województwa odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Na polecenie Wojewody Wielkopolskiego w każdym powiecie województwa wielkopolskiego, w tym w powiecie gnieźnieńskim, zostały wskazane miejsca, które mogą zostać wykorzystane do odbywania kwarantanny zbiorowej. W miejscach tych kwarantannę będą mogły odbywać osoby, które z różnych przyczyn nie będą odbywały jej w miejscu swojego zamieszkania.

Decyzję dotyczącą o miejscu odbywaniu kwarantanny zbiorowej wydaje Wojewoda Wielkopolski. Na ten moment decyzja co do kwarantanny w Gnieźnie nie zapadła, więc nie można twierdzić, iż jakiekolwiek miejsce zbiorowej kwarantanny jest przygotowywane.


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, że:

w terminie od 1 do 11 kwietnia 2020 roku (z możliwością przedłużenia) zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. 

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej wg ustalonego harmonogramu.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

   zadzwonić pod wskazany w HARMONOGRAMIE numer telefonu lub przesłać na wskazany w HARMONOGRAMIE adres mailowy skan podpisanego wniosku o potrzebie uzyskania porady,

    możesz również przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej na adres e-mail: obywatelski@powiat.gniezno.pl

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania poniżej.

Podkreślamy, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, nas wszystkich, zachęcamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszych stronach: www.bip.powiat.gniezno.pl, oraz www.powiat.gniezno.pl

Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w miesiącu marcu 2020 roku

 

Data dyżuru

Miejsce

Godziny

Prawnik i numer telefonu / e-mail

1 kwietnia 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 663222348

1 kwietnia 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 662754997

e-mail: adk@prawnik.gniezno.pl

1 kwietnia 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

1 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 607382960

e-mail: mtalarska.kanc@gmail.com

1 kwietnia 2020 r.

Witkowo

13.00-17.00

tel. 537107481 

1 kwietnia 2020 r.

Żydowo

14.00-18.00

tel. 721149188

2 kwietnia 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 537107481 

2 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 784180707

e-mail: lukasz.gasiorek@aguilablanca.pl

2 kwietnia 2020 r.

Czerniejewo

09.00-13.00

tel. 721149188

2 kwietnia 2020 r.

Niechanowo

14.00-18.00

tel. 537107481

2 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

13.00-17.00

tel. 607992068

e-mail: radca.prawny@poczta.onet.eu

2 kwietnia 2020 r.

Witkowo

14.00-18.00

tel. 663222348

3 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 721149188

3 kwietnia 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 505200648

e-mail: bielickiwojciech@gmail.com

3 kwietnia 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

3 kwietnia 2020 r.

Łubowo

09.00-13.00

tel. 696999578

e-mail: radca.lubowo@gmail.com

3 kwietnia 2020 r.

Mieleszyn

11.00-15.00

tel. 663222348

3 kwietnia 2020 r.

Żydowo

09.00-13.00

tel. 721149188

6 kwietnia 2020 r.

Gniezno

08.00-12.00

tel. 601968220

e-mail: radoslaw.szczepaniak86@wp.pl

6 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 668139412

e-mail: halina.hendrysiak@onet.pl

6 kwietnia 2020 r.

Kłecko

14.00-18.00

tel. 537107481 

6 kwietnia 2020 r.

Mieleszyn

09.00-13.00

tel. 721149188

6 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 663222348

6 kwietnia 2020 r.

Witkowo

14.00-18.00

tel. 663222348

7 kwietnia 2020 r.

Gniezno

08.00-12.00

tel. 601968220

e-mail: radoslaw.szczepaniak86@wp.pl

7 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 510345460

e-mail: lukasowczarzak@gmail.com

7 kwietnia 2020 r.

Czerniejewo

14.00-18.00

tel. 721149188

7 kwietnia 2020 r.

Kiszkowo

14.00-18.00

tel. 537107481 

7 kwietnia 2020 r.

Łubowo

14.00-18.00

tel. 663222348

7 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

8 kwietnia 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 537107481 

8 kwietnia 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 662754997

e-mail: adk@prawnik.gniezno.pl

8 kwietnia 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 721149188

8 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

8 kwietnia 2020 r.

Witkowo

13.00-17.00

tel. 663222348

8 kwietnia 2020 r.

Żydowo

14.00-18.00

tel. 721149188

9 kwietnia 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 601968220

e-mail: radoslaw.szczepaniak86@wp.pl

9 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 784180707

e-mail: lukasz.gasiorek@aguilablanca.pl

9 kwietnia 2020 r.

Czerniejewo

09.00-13.00

tel. 721149188

9 kwietnia 2020 r.

Niechanowo

14.00-18.00

tel. 721149188

9 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

13.00-17.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

9 kwietnia 2020 r.

Witkowo

14.00-18.00

tel. 783332488

e-mail: biuro@kozlowskakancelaria.pl

10 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 663222348

10 kwietnia 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 505200648

e-mail: bielickiwojciech@gmail.com

10 kwietnia 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 721149188

10 kwietnia 2020 r.

Mieleszyn

11.00-15.00

tel. 663222348

10 kwietnia 2020 r.

Łubowo

09.00-13.00

tel. 730742524

e-mail: adw.marcinkaczynski@gmail.com

10 kwietnia 2020 r.

Żydowo

09.00-13.00

tel. 537107481 

 

 


Decyzją Starosty oraz Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie wyłączony z obsługi, natomiast Powiatowy Zarząd Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie będzie zamknięty na bezpośrednią obsługę klienta. Zgłoszenia prac geodezyjnych mogą być realizowane poprzez platformę e-portal pod adresem: https://e-portal.geodezjagniezno.pl.


W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce informujemy, że od 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) br. szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zostają zamknięte.

Wraz z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego rekomenduje się również podjęcie podobnych działań w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, prowadzonych przez Powiat (Gniezno, Kłecko). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielać będą dyrektorzy w/w placówek.

 


Informujemy, iż Powiatowy Rzecznik Konsumentów od dnia 18.03.2020 r. do odwołania, będzie pełnił dyżury telefonicznie i drogą elektroniczną.
Środa w godzinach 11.00-16.00
Piątek w godzinach 8.00-15.00
Tel.: 61 424 11 39
e-mail: rzecznikkkonsumentow@powiat-gniezno.pl


Informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie nieczynny dla osób z zewnątrz. Korespondencję prosimy kierować za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz platformy e-puap.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 424 07 85 lub 61 424 07 42. W poniedziałki do odwołania urząd będzie pracować do godziny 15.00. Więcej informacji zamieszczamy na www.pinb.powiat-gniezno.pl


W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Wojewoda Wielkopolski wprowadził od dnia 16 marca br. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Urząd nie przyjmuje klientów z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2020 r. tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.


Zarządzenie dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie o wstrzymaniu przyjęć planowych na wszystkich oddziałach Szpitala. Przyjęcia wstrzymane są od 12.03.2020 r. do odwołania.


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie odwołuje posiedzenia Składów Orzekających do dnia 31 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji. Decyzja podjęta z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych