BIPŚroda, 07.6.2023

Centrum Kształcenia Ustawicznego – szansą dla bezrobotnych

Niemieccy przyjaciele chętnie zaoferowali pomoc i merytoryczne wsparcie w realizacji podobnego przedsięwzięcia w Powiecie Gnieźnieńskim. Idea utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego znalazła odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013. W ramach tego działania zaplanowano powołanie (na bazie warsztatów szkolnych ZSP nr 3) jednostki, która będzie zajmowała się doskonaleniem i dostosowaniem kwalifikacji osób bezrobotnych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Całkowity koszt realizacji powyższego działania oszacowano wstępnie na kwotę 3.550.000 zł. Realizacja zadania z pewnością przyczyni się do zwiększenia liczby osób właściwie przygotowanych i kompetentnych do wykonywania określonego zawodu.

W partnerskim Powiecie Teltow-Flaeming kształcenie ustawiczne jest jednym z elementów warunkujących dynamiczny rozwój gospodarczy. System pozyskiwania kwalifikacji w ramach poszczególnych modułów zapewnia najwyższą jakość kształcenia, potwierdzoną najbardziej prestiżowymi certyfikatami. Czas doskonalenia zależny jest wyłącznie od posiadanych kwalifikacji i trwa od tygodnia do nawet dwunastu miesięcy. Liczne przedsiębiorstwa (m. in. Daimler Chrysler, Siemens AG, Rewe, Classen, IHK) chętnie współpracują z tamtejszą jednostką kształcenia ustawicznego, co jest najlepszą rekomendacją działalności na rynku.

Zarówno Dyrektor Centrum Kształcenia w Ludwigsfelde, Pan Reiner Rabe, jak również Starosta, Pan Peer Giesecke, zaoferowali gotowość do dalszej współpracy i wsparcie merytoryczne w utworzeniu podobnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie.

Rafał P. Spachacz
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki