BIPSobota, 03.6.2023

Polsko-francuska wymiana zawodowców w ZSP nr 3

Polsko-francuska wymiana zawodowców w ZSP nr 3

Reprezentanci Federacji Budownictwa i Prac Publicznych z siedzibą w Epinal we Francji (FBTP) oraz Centrum Szkolenia Zawodowego w Arches, a także zaprzyjaźnionych instytucji edukacyjnych we francuskim regionie partnerskim Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie, uczestniczyli w spotkaniu z władzami Powiatu Gnieźnieńskiego, które zorganizowano 12 lutego.

Rozmowy w których udział wzięli między innymi: Piotr Gruszczyński, Starosta Gnieźnieński, Dariusz Pilak, Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Jerzy Stroiński, przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także Tadeusz Stręk, Dyrektor ZSP nr 3 w Gnieźnie, dotyczyły w głównej mierze dotychczasowych rezultatów trwającej od 2009 roku współpracy, której głównym celem jest wymiana edukacyjnych doświadczeń polskich i francuskich instytucji, a także kształcenie fachowych kadr dla szeroko pojętego budownictwa.

Obie strony spotkania podkreślały konieczność kontynuacji projektu przede wszystkim za sprawą wykorzystania możliwości dofinansowania inicjatywy ze środków zewnętrznych. Przedsięwzięcie pozwala na organizację obustronnych wymian młodzieżowych, w których udział biorą uczniowie technikum oraz szkół branżowych. W efekcie uczestnicy mogą nie tylko podnosić swoje kompetencje zawodowe, ale i poznawać europejską kulturę.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki