BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Logistyka w Siłach Zbrojnych RP czyli nowa propozycja dla uczniów

Logistyka w Siłach Zbrojnych RP czyli nowa propozycja dla uczniów

31 stycznia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie Starosty Piotra Gruszczyńskiego oraz pracowników Wydziału Edukacji i Sportu z dowódcą 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego – płk. pil. dr. inż. Krzysztofem Szymańcem.

Tematem przeprowadzonych rozmów była propozycja współpracy powidzkiej bazy z samorządem powiatu gnieźnieńskiego w zakresie kontynuacji kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy. Podczas spotkania zaprezentowano również koncepcję poszerzenia oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, o kolejne klasy mundurowe w celu pozyskiwania kandydatów do służby w Siłach Zbrojnych RP.

Jeżeli inicjatywa zyska obustronną akceptację, a oferta edukacyjna przygotowana we współpracy z dowództwem jednostki cieszyć się będzie zainteresowaniem, Wydział Edukacji i Sportu rozważać będzie uruchomienie naboru w klasach mundurowych: technik mechanik lotniczy oraz technik logistyk.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki