BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Coraz bliżej zakończenia rozbudowy szpitala

Coraz bliżej zakończenia rozbudowy szpitala

Zakończył się kolejny etap rozbudowy szpitala. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla budynku technicznego wraz z fundamentem pod zbiornik na tlen dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski. Jest to kolejny krok, po otwartym w roku ubiegłym budynku SOR, w kierunku zakończenia inwestycji.

Wartość inwestycji budynku „E” wyniosła blisko 4,2 mln zł brutto. „W budynku technicznym, będącym w istocie sercem całego kompleksu szpitalnego, znajduje się stacja transformatorowa, zespół agregatów prądotwórczych, rozdzielnia główna, węzeł cieplny, a także instalacja służąca do zaopatrzenia budynku szpitala w gazy medyczne oraz wodę pitną” – mówi Michał Ogrodowicz, Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, i jak dodaje: „Pozwolenie na użytkowanie budynku technicznego umożliwia rozpoczęcie prac adaptacyjnych i wykonanie instalacji elektrycznej oraz gazów medycznych dla starej części szpitala oraz SOR. Docelowo budynek techniczny będzie obsługiwał również pomieszczenia nowopowstającego budynku”.

Obecnie na terenie Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dobiegły końca prace wykończeniowe w budynku D, obejmujące poziomy +2 oraz częściowo poziom -2.

„W 2019 roku wydatki na rozbudowę i dostosowanie budynku D, pochodzące z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, wkładu własnego szpitala oraz środków zewnętrznych wyniosły łącznie ponad 15 mln złotych” – mówi Piotr Gruszczyński, Starosta Gnieźnieński. „Mimo, że w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019, przygotowanym przez poprzednią Starostę Beatę Tarczyńską, na rozbudowę szpitala nie zostały zapisane żadne środki finansowe, obecny Zarząd Powiatu w trakcie ubiegłego roku dokonał korekty w budżecie Powiatu i wygospodarował na rozbudowę szpitala prawie 8 mln zł” – dodaje starosta.

Zakończenie realizacji wszystkich robót budowlanych dla „nowej” części szpitala zakontraktowano na koniec sierpnia 2021 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Wykonawcy utrzymanie obecnego tempa prowadzenia inwestycji pozwoli jednak na jej zakończenie przed terminem, nawet na koniec 2020 roku. Następnie szpital czekają próby i odbiory końcowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a także rozpoczęcie procesu wyposażania placówki i wreszcie etap przyjęcia pierwszych pacjentów.

„Głęboko wierzę, że gnieźnieński szpital już niebawem stanie się jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce” – podkreśla starosta P. Gruszczyński.

Rozbudowa szpitala realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych,  w tym usługi elektroniczne ZOZ  Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki