BIPPiątek, 02.6.2023

Pracownicze plany kapitałowe dla przedsiębiorców

Pracownicze plany kapitałowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z terenu powiatu gnieźnieńskiego wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym Pracowniczych Planów Kapitałowych. Organizatorem spotkania, które odbyło się 22 listopada w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie byli: Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu.

Podczas szkolenia prowadzonego przez radcę prawnego Maję Grzegorczyk omówione zostały między innymi główne cechy PPK oraz podstawy prawne ich tworzenia. Dokonana została również analiza porównawcza pracowniczych planów kapitałowych oraz innych systemów oszczędzania pracowniczego. Uczestnicy szkolenia uzyskali ponadto odpowiedzi na liczne pytania dotyczące obowiązków pracodawców i pracowników względem PPK, w tym zasad wyboru instytucji finansowej, rezygnacji z uczestnictwa w programie, a także wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK oraz ich podziału, w przypadku rozwodu lub śmierci. Przybliżone zostały także zagadnienia związane z sankcjami prawnymi, wynikającymi z  braku zawarcia umowy o prowadzenie PPK i karami za nakłanianie do rezygnacji z programu.

Głównymi adresatami szkolenia były osoby pracujące w działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości czy osoby zarządzające firmami.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki