BIPNiedziela, 04.6.2023

Jakie wyzwania stoją przed Szlakiem Piastowskim?

Jakie wyzwania stoją przed Szlakiem Piastowskim?

Za nami V Międzyregionalna Konferencja "Szlak Piastowski - nowe wyzwania", zorganizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce". Debata nt. głównego szlaku turystyki kulturowej Wielkopolski i Pałuk zgromadziła w dniu 14 listopada, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, samorządowców, gestorów obiektów, przewodników turystycznych, reprezentantów uczelni wyższych oraz przedsiębiorców działających na i w otoczeniu Szlaku Piastowskiego.

Wśród najważniejszych tematów znalazły się -  strategia komunikacji dla Szlaku Piastowskiego oraz wyniki audytu dostępności obiektów Szlaku. Ale to nie wszystkie wyzwania stojące przed Szlakiem Piastowskim.

Konferencję otworzyli Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Jacek Bogusławski oraz Przewodniczący Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, Starosta Gnieźnieński - Piotr Gruszczyński. O realizowanych projektach opowiedzieli Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Agnieszka Komorowska z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Działania operacyjne na szlaku przedstawili koordynatorzy szlaku z obu województw – Lidia Łączny, reprezentująca Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” oraz Monika Andruszkiewicz z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”.

Jak mówić o Szlaku Piastowskim?

Na to pytanie ma odpowiedzieć strategia komunikacji, realizowana na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Cult-CreaTE (Interreg Europe). Głównym celem prac jest stworzenie koncepcji komunikacji Szlaku Piastowskiego w taki sposób, aby uwzględniała ona w jak najszerszym zakresie dotychczasowy dorobek badawczy, naukowy, kulturowy, turystyczny, marketingowy i społeczny, jak również jego docelową komercjalizację i budowanie marki w oparciu o założenia koncepcji i istniejące elementy marki. Krótko mówiąc powstająca strategia ma pomóc w opracowaniu sposobu narracji o Szlaku Piastowskim (jako całości), jak i jego poszczególnych obiektach czy rekomendacji tras turystycznych w oparciu o zasady storytellingu. Zadanie to realizuje firma 2BA - Doradztwo Strategiczne. Prace nad dokumentem mają potrwać do pierwszej połowy kwietnia 2020 r.

Czy komercjalizacja Szlaku Piastowskiego jest możliwa?

To temat, który powraca jak bumerang. Próbę zmonetyzowania oferty Szlaku podjął się Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce". Na stronie www.szlakpiastowski.travel (której Klaster jest właścicielem) można znaleźć wybrane pakiety turystyczne. W ofercie z czasem będą pojawiały się następne wycieczki indywidualne i  grupowe (w tym szkolne). A każda może być dodatkowo dostosowana do potrzeb i oczekiwań turystów. Z uwagi na niszę, jaką jest turystyka przyjazdowa, działanie Klastra to krok w dobrą stronę. Tym bardziej, że w swoim serwisie Klaser zamierza promować również ofertę podmiotów komercyjnych. Taka współpraca opłaci się wszystkim, a najbardziej turystom, którzy w jednym miejscu znajdą gotowe pomysły na pobyt na Szlaku Piastowskim.

Dla kogo dostępne są obiekty Szlaku Piastowskiego?

Podczas konferencji przedstawione zostały dobre praktyki wynikające z audytu dostępności atrakcji Szlaku Piastowskiego przeprowadzonego przez zespół naukowców pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Aliny Zajadacz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zadanie zlecone przez Samorząd Województwa Wielopolskiego, realizowane było w dwóch etapach. Rok wcześniej opracowane zostały kryteria oceny dostępności obiektów Szlaku dla pięciu grup odbiorów:

  • osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  • osoby niewidome i niedowidzące,
  • osoby niesłyszące i niedosłyszące,
  • osoby starsze,
  • odwiedzający z dziećmi.

Tegoroczne działanie polegało na praktycznym sprawdzeniu dostępności obiektów Szlaku Piastowskiego. Wnioski z badania są mocno budujące. Zebrano bowiem informacje w jakich obiektach ww. grupy odbiorców znajdą ofertę przygotowaną specjalnie dla nich. Audyt nie miał służyć samej ocenie obiektów. Bardziej określeniu ich możliwości i potencjału. Bowiem często wystarczy drobna zmiana (nawet nie architektoniczna), aby obiekt zyskał nowych odbiorców.

Następnie, jako przykład dobrej praktyki, zaprezentowano działalność Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Konferencję zwieńczyła wizyta studyjna w Bramie Poznania ICHOT, która też realizuje projekty dedykowane ww. grupom turystów.

Piastowska gra o tron, czyli V Weekend na Szlaku Piastowskim

W czasach Piastów intryg i spisków nie brakowało. O wielu z nich będzie można posłuchać podczas V edycji  Weekendu na Szlaku Piastowskim. „Piastowska gra o tron” to temat przewodni przyszłorocznego święta szlaku. Już teraz warto zapisać sobie termin tego wydarzenia. Kolejna odsłona będzie miała miejsce w dniach 19-21 czerwca 2020 r.

Zapraszamy obiekty Szlaku Piastowskiego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz organizatorów turystyki kwalifikowanej do zgłaszania propozycji wydarzeń V edycji  Weekendu na Szlaku Piastowskim. W tej sprawie najlepiej kontaktować się z Koordynatorami Szlaku Piastowskiego.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki