BIPPiątek, 09.6.2023

Konsultacje społeczne - projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko


Informujemy, iż w okresie trwania konsultacji zakończonych 22 grudnia 2021 r. otrzymano i rozpatrzono jedną uwagę dotyczącą zakresu współpracy instytucjonalnej, w ramach edukacji ekologicznej.


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Prognozy oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030. Konsultacje rozpoczynają się 2 grudnia 2021 roku i będą trwały do 22 grudnia 2021 roku.

Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem zgłaszania uwag jest dostępny na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl. Wraz z ww. dokumentami udostępniamy Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030, która nie podlega konsultacjom.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: konsultacje@powiat-gniezno.pl

Mamy nadzieję, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które pomogą nam zweryfikować proponowane kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem prognozy.

Załączniki:

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki