BIPWtorek, 30.5.2023

Nowy chodnik w Michalczy

Chodnik w Michalczy to jedno z kilku planowanych przez powiat przedsięwzięć tego typu w roku 2006. Nowe chodniki powstają w Gnieźnie przy ul. 22 Lipca, w Trzemesznie przy drodze nr 2169 P, w Maleninie przy drodze nr 2162 P, w Lednogórze przy drodze nr 2199 P, w Piekarach przy drodze nr 2215 P oraz przy ul. Gajowej w Gnieźnie. W bieżącym roku przebudowana zostanie ponadto ulica Wschodnia w Gnieźnie, zbudowane zostaną zatoki autobusowe przy ul. Orcholskiej w Gnieźnie oraz zostaną zmodernizowane dwie drogi powiatowe: Jastrzębowo Strzyżewo - Paczkowo - Jankowo Dolne oraz Palędzie Dolne - granica powiatu - Kruchowo. W roku 2006 na modernizację dróg powiatowych przeznaczona zostanie kwota ponad 4 mln zł. Ponadto obie drogi mają szansę otrzymania dofinansowania pozabudżetowego z rezerwy ministerialnej i ze środków ZPORR.

Na remonty dróg powiat przekaże w tym roku kwotę ~ 2,4 mln zł.

W zasobach powiatu gnieźnieńskiego znajduje się 630 km. dróg, z czego 95% leży poza granicami Gniezna. Drogi powiatowe leżące w obrębie miasta są zarządzane przez Prezydenta za środki przekazywane w budżetu powiatu.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki