BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Powiat z dofinansowaniem na przebudowę dróg

Powiat z dofinansowaniem na przebudowę dróg

Powiat Gnieźnieński pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej ze Szczytnik Czerniejewskich do Czeluścina, gdzie kwota wsparcia wynosi ponad 420 tys. zł oraz przebudowy drogi od granicy powiatu do Kowalewa i Popowa Podleśnego w gminie Mieleszyn, która dofinansowana zostanie kwotą blisko 4 mln zł.

3 października w Urzędzie Gminy Łubowo Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski oraz przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego: Anna Jung Wicestarosta Gnieźnieński i Mariusz Mądrowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, podpisali umowę dofinansowania inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z dofinansowania w ramach funduszu skorzystają ponadto samorządy: Gminy Łubowo, Gminy Witkowo oraz Gminy Niechanowo.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki