BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Obowiązki gospodarujących odpadami - materiały pokonferencyjne

Obowiązki gospodarujących odpadami - materiały pokonferencyjne

Zmieniające się przepisy prawne w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami, a co za tym idzie pojawiające się problemy z właściwym zagospodarowaniem odpadów powstających praktycznie w każdym przedsiębiorstwie spowodowało, iż Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie z Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową Oddział Gniezno we współpracy z Urzędem Marszałkowskim zorganizowało w dniu 2 października 2019 r. spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Podczas spotkania omówione zostały przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu kwestie dotyczące m. in.:  opłat za korzystanie ze środowiska, w tym zasady korzystania z programu „Ekopłatnik”, opłaty produktowej, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, aktualizacji w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru „BDO”, którego administratorem jest Minister Środowiska. Prowadzenie systemu powierzone zostało marszałkom województw. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2020 r. zarówno sprawozdania wynikające z  ustawy o opadach jak i dokumenty ewidencji odpadów, sporządzane będą za pośrednictwem „BDO”. Rejestr BDO jest dostępny pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl.

Druga część spotkania poświęcona została  obowiązkom przedsiębiorców wynikającym z ochrony przeciwpożarowej w przypadku gospodarowania odpadami. Prelekcje wygłosił mł. bryg. Adam Domagalski - Kierownik w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej KP PSP w Gnieźnie.

Materiały pokonferencyjne:

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki