BIPNiedziela, 28.5.2023

Jubileusz byłych żołnierzy

Obchody jubileuszu przebiegły według poniższego scenariusza:

 1. Uroczystości oficjalne
  Dzień pierwszy - 2 czerwca 2006r. w godz. 10.00 - 13.00

  " Miejsce obchodów - Gniezno;
  Godz. 10.00 - Msza Święta
  • Kościół Garnizonowy w Gnieźnie - mszę rozpoczął i powitał zaproszonych gości proboszcz parafii wojskowej w Gnieźnie ks. kapelan ppłk dr Leonard Nałęcz Sadowski , Mszę Św. celebrował ks.Zygmunt Kosowski
  Godz. 11.30
  • Przemarsz uczestników pod Pomnik Bolesława Chrobrego w asyście kompanii Honorowej Wojska Polskiego z 33 Bazy Lotniczej w Powidzu oraz pocztów sztandarowych
  • uroczystości rocznicowe otworzył mistrz ceremonii płk w st. spocz. dr Zygmunt Maciejny - sekretarz Zarz. Woj. W Poznaniu
  • Sygnał Wojskowy "Słuchajcie Wszyscy" , odegrał sygnalista?,
  • odegrano Hymn Polski, ( nagłośnienie) przygotował MOK Gniezno
  • przemówienie Pana Starosty J. Kowalskiego;
  • Składanie wieńców i wiązanek kwiatów przy dźwiękach werbli; ( w delegacji Zarz. Woj. z Poznania wieniec złożył Waldemar Serocki - organizator gnieźnieńskich uroczystości, członek Zarz. Woj. w Poznaniu i prezes Koła ZBŻZiORWP przy WKU Gniezno;
  • wiązanki kwiatów składały m.in. delegacje: z koła przy WKU Gniezno ppłk w st. spocz. Stanisław Humeniuk, z koła przy WZRB Gniezno płk. w st. spocz. Jan Golasik oraz inne organizacje i stowarzyszenia;
  • Przewiezienie uczestników autokarami do budynku Kolegium Europejskiego.
 2. Część Oficjalna
  1. Aula Kolegium Europejskiego - godz. 12.30 - 14.00
   • odegranie Hymnu;
   • otwarcie uroczystości - prezes Zarz. Woj. W Poznaniu ppłk w st. spocz. mgr Zdzisław Andrzejewski
   • powitanie zaproszonych gości;
   • przedstawienie programu obchodów;
   • przedstawienie Rysu Historycznego ZBŻZiORWP przez Wiceprezesa Zarz. Woj. W Poznaniu mjr rez. Grzegorza Karolczyka.
   • wystąpienia zaproszonych gości; Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski i Wiceprezes Zarz. Gł. w Warszawie płk Kazimierz Kolasa;
   • adresy odczytali: - przedstawiciel wojewody wielkopolskiego, przedstawiciel marszałka województwa wielkopolskiego, przedstawiciel prezydenta miasta Gniezna mjr rez. Zdzisław Skonecki
   • wręczenie podziękowań, medali i dyplomów dla członków założycieli oraz zasłużonym członkom związku;
   • statuetkę pomnika lotnika, z rąk wiceprezesa Zarz. Gł. w Warszawie płk Kazimierza Kolasy, otrzymał w imieniu Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Stanisława Targosza - członek Zarz. Woj. płk Stanisław Markiel - laureat nagrody "Złota Sowa" - korespondent Głosu Weterana i Rezerwisty;
   • w imieniu członków założycieli głos zabrał ppłk w st. spocz. Zbigniew Głuchowski - były prezes założyciel koła ZBŻZIORWP przy WKU Gniezno;
   • medale pamiątkowe 25-lecia ZBŻZiORWP z Gniezna otrzymali m.in. koledzy: ppłk w st. spocz. Zbigniew Głuchowski, st. chor. w st. spocz. Waldemar Serocki, ppłk w st. spocz. Stanisław Sajewski i płk w st. spocz. Jan Golasik;
   • w skład pocztu sztandarowego Zarz. Woj. z Poznania z Gnieźnieńskich kół weszli: mjr. w st. spocz. Zygmunt Masło i por. w st. spocz. Edmynd Wagner.
  2. Stołówka Akademicka - godz. 14.30 - 15.30
   • obiad dla ok.. 160 osób
  3. Godz. 16.00 przejazd uczestników uroczystości autokarami do Skorzęcina
   Skorzęcin - ośrodek wypoczynkowy WDW
   • godz. 16.30 - 17.00 czas na zakwaterowanie;
   • godz. 17.00 - 22.00 "spotkanie integracyjne" przy ognisku i dźwiękach gitary śpiewano melodie harcerskie i patriotyczne, zaprezentowano również pełne humoru skecze. Nie obyło się bez wspomnień oraz ciepłych życzeń jubileuszowych. Serwowano kiełbaski z grila, szaszłyki, piwo oraz tzw. "wiejska misa"
   • godz. 20.00 wyjazd pierwszego autokaru do Poznania


  Dzień drugi - 3 czerwca 2006r. godz. 8.00 - 12.00
  • godz. 8.00 - 955 - śniadanie;
  • godz. 10.00 wyjazd uczestników do 33 Bazy Lotniczej w Powidzu;
  • godz. 12.00 - 14.00 - obiad ( w tym wojskowa grochówka);
  Godz. 14.05 - zakończenie uroczystości i wyjazd uczestników do Poznania i Gniezna.

  Gnieźnieńskie koło ZBŻZiORWP przy WKU Gniezno w miesiącu wrześniu br. przygotowuje, w ramach jubileuszu 25-lecia Związku, kolejne uroczystości pod hasłem "Zjazd Artylerzystów Garnizonu Gnieźnieńskiego"

  W imieniu Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu składam serdeczne ukłony i podziękowania:
  Panu Jackowi Kowalskiemu - Staroście Gnieźnieńskiemu , Panu płk Kazimierzowi Kolasie - Wiceprezesowi Zarz. Głównego w Warszawie, Ks. kapelanowi ppłk dr Leonardowi N. Sadowskiemu, Ks. Zygmuntowi Kosowskiemu, Komendantowi WKU Gniezno Panu ppłk mgr dypl. Bogusławowi Mołodeckiemu, Dowódcy 33 Bazy Lotniczej w Powidzu Panu Płk dypl. pil. Tadeuszowi Mikutelowi, Dyrwektorowi Naukowemu Kolegium Europejskiego Panu prof. Aleksandrowi W. Mikołajczakowi, Prezydentowi Miasta Gniezna Panu Jaromirowi Dzielowi, Dyrektorowi MOK Gniezno Panu Pawłowi Kostusiakowi, , Wojewodzie Wielkopolskiemu Panu Andrzejowi Dziubie, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Panu Markowi Woźniakowi, Pani Barbarze Kędzierskiej oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości.

  Waldemar Serocki
  Członek Zarz. Woj. w Poznaniu,
  prezes Koła przy WKU Gniezno
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki