BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Konferencja dla przedsiębiorców o ergonomii w firmach

Konferencja dla przedsiębiorców o ergonomii w firmach

O tym jakie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być spełnione na stanowiskach pracy będzie można dowiedzieć się podczas konferencji dedykowanej przedsiębiorcom, która odbędzie się w poniedziałek, 23 września w siedzibie gnieźnieńskiego starostwa.

Organizatorami konferencji pn. „Zdrowie, Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem” jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową oddział w Gnieźnie, Cechem Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Państwową Inspekcją Pracy oraz Politechniką Poznańską.

Tematyka spotkania skupi się przede wszystkim na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomii stanowisk pracy, bezpieczeństwie i higienie pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie, uwarunkowaniach prawnych środowiska pracy, wypadkach przy pracy oraz dobrych praktykach pracodawcy, innowacyjnych metodach przeciwdziałania zagrożeniom, jakości kształcenia w zakresie bhp, a także kompetencjach miękkich specjalisty bhp.

Program konferencji:

09.00-09.15 - Otwarcie konferencji i powitanie gości przez Starostę Gnieźnieńskiego
09.15-10.40 - Ergonomia w kształtowaniu stanowisk i warunków pracy prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk, Politechnika Poznańska
10.45-11.30 - Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy dr Inż. Marcin Butlewski, Politechnika Poznańska
11.30-12.00 - Przerwa kawowa
12.05-13.00 - Uwarunkowania prawne środowiska pracy, wypadki przy pracy Starszy Inspektor Ewa Groblewska, Państwowa Inspekcja Pracy
13.05-14.00 - Innowacyjne metody przeciwdziałania zagrożeniom Damian Kluczyński, Politechnika Poznańska
14.00-14.45 - Dobre praktyki pracodawcy przedstawiciel Sanepidu
14.45-15.00 - Zakończenie konferencji, wydanie certyfikatów uczestnictwa

Honorowy patronat nad konferencją sprawują Piotr Gruszczyński Starosta Gnieźnieński,  prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk kierownik Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości Politechniki Poznańskiej, Włodzimierz Bobkiewicz Przewodniczący Rady WiPH oddział w Gnieźnie oraz Stefan Pokładecki Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
w Gnieźnie.

O głównym wykładowcy:

Edwin Tytyk – kierownik katedry Ergonomii i Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w roku 2004. Jest autorem i współautorem ponad 180 publikacji naukowych, kilkudziesięciu wdrożonych opracowań i projektów przemysłowych, jedenastu patentów i wzorów użytkowych. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz jego Zarządu Głównego, wiceprezesem Komitetu Ergonomii PAN, członkiem Komisji Budowy Maszyn PAN Oddz. w Poznaniu, członkiem Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN. Jeden z najwybitniejszych ergonomistów w Polsce i na świecie.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki