BIPNiedziela, 04.6.2023

Era Zawodowców nabiera mocy

Era Zawodowców nabiera mocy

Diagnoza współczesnych potrzeb lokalnego rynku pracy oraz stworzenie optymalnej oferty dostosowującej proces kształcenia do potrzeb pracodawców to główny cel konferencji zaplanowanej w dniu 12 września.

Konferencja „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość szkolnictwa zawodowego i rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim” rozpocznie się o godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przy ulicy J. Słowackiego.

Podczas konferencji omówione zostaną między innymi główne kierunki kształcenia zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. Przedstawiona zostanie ponadto działalność Gnieźnieńskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawniej CKP). Swoją ofertę w zakresie szkoleń grupowych i indywidualnych, studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych, a także współpracy z Krajowym Funduszem Szkoleniowym zaprezentuje ponadto Powiatowy Urząd Pracy. Dla uczestników przewidziano również możliwość zwiedzania nowej infrastruktury CKZiU, w tym przede wszystkim specjalistycznych pracowni Centrum. Spotkanie ma charakter otwarty.

Organizatorami spotkania adresowanego głównie do osób prowadzących lub planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej są Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. W spotkaniu mogą wziąć udział również osoby zamierzające podnosić kwalifikacje zawodowe, bądź uzyskać nowe uprawnienia.

Powyższe działanie to kolejne z cyklu przedsięwzięć podejmowanych przez Powiat Gniezno w celu promocji i wspierania szkolnictwa zawodowego.

Przypomnijmy, powiatowy samorząd od ponad dwóch lat w kompleksowy sposób podchodzi do rozwoju szkolnictwa zawodowego realizując kampanię pn. „Era Zawodowców”.  Już w marcu 2017 roku Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z Cechem Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości zorganizowały konferencję na temat rozwoju gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego, której tematem przewodnim było szkolnictwo zawodowe a rynek pracy, a w której wzięło udział ponad 300 osób. W tym samym roku siedem zakładów z branży meblarskiej z terenu powiatu gnieźnieńskiego podpisało z Centrum Kształcenia Praktycznego oraz ZSP nr 3 w Gnieźnie porozumienie o utworzeniu klasy patronackiej „Meble Gniezno” w zawodach: stolarz, tapicer, krawiec. Podobne klasy patronackie we współpracy z ZSP nr 2 utworzyły firmy: Clavey – w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz przedsiębiorstwo Velux – w zawodzie mechanik precyzyjny.

Wśród wielu działań podejmowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego na przestrzeni ostatnich dwóch lat były również takie jak coroczna promocja oferty edukacyjnej powiatu na dany rok szkolny, spotkania doradców zawodowych w szkołach z młodzieżą i rodzicami, działalność Klubu Młodego Odkrywcy przy CKP, czy też prezentowanie sylwetek przedsiębiorców oraz pracowników, którzy osiągnęli sukces zawodowy.

Kolejnymi działaniami nakierunkowanymi na rozwój szkolnictwa zawodowego była budowa nowoczesnej siedziby CKP, a także realizacja aktualnie projektu unijnego pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy”. W projekcie na przestrzeni czterech lat weźmie udział blisko 350 uczniów z sześciu szkół średnich powiatu.

Wkrótce, bo w dniu 4 października odbędzie się kolejne ciekawe przedsięwzięcie - "Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0". Więcej szczegółów - już niebawem.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki