BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Bezpieczny Powiat Gnieźnieński

Samorząd powiatowy aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa swoich mieszkańców.

W 2002 roku uruchomiono monitoring miasta Gniezna finansowany w 50% ze środków powiatu gnieźnieńskiego. Obecnie funkcjonuje 10 kamer z perspektywą dalszego rozszerzenia zakresu monitoringu.

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu samorząd corocznie przekazuje ze swojego budżetu znaczne środki finansowe ok. 1mln. zł.

Partycypuje w kosztach:

 • zakupu karetek pogotowia ratunkowego,
 • zakupu sprzętu medycznego,
 • remontu i modernizacji szpitala.

W październiku 2004 roku otwarto Szpitalny Oddział Ratunkowy spełniający najnowsze standardy medyczne.

W ramach bezpieczeństwa przeciwpożarowego w grudniu 2004 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej została wyposażona w nowoczesną, pierwszą w Wielkopolsce drabinę DLK 37CS IVECO MAGIRUS. Jej zasięg do 39 m pozwala na ratowanie ludzi z każdego wysokiego obiektu . Dotychczas było to możliwe tylko do 8 piętra. Obsługi może dokonywać jeden strażak. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mechanicznym i elektronicznym może służyć również jako dźwig / do 4.000 kg /, czy też jako pomost ewakuacyjny.

Ponadto samorząd powiatu uczestniczy i wspiera działalność Ochotniczych Straży Pożarnych a także cyklicznego Regionalnego Seminarium Ochrony Przeciwpożarowej , jako ważnego elementu bezpieczeństwa społeczności lokalnej .

W 2005 roku powiat gnieźnieński w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłosił konkurs na realizację zadania p.n. "Pierwsza Pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych", przeznaczając kwotę 12 tys. zł. na ten projekt. W drodze postępowania konkursowego wybrano ofertę Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "NA RATUNEK" z siedzibą w Gnieźnie. Przeprowadzono cykl szkoleń i ćwiczeń wśród młodzieży powiatu. Zwieńczeniem był pokaz z udziałem sił i środków ratownictwa drogowego w symulowanej katastrofie drogowej z udziałem autobusu, samochodu osobowego i ciężarowego.

Samorząd powiatu gnieźnieńskiego zarówno organizacyjnie, jak też finansowo wspiera również działania na rzecz bezpieczeństwa, realizowane przez Komendę Powiatową Policji. Na przestrzeni lat 2003-2006 ze środków budżetu powiatu zakupiono i przekazano :

 • samochód Fiat PANDA
 • samochód Seat ALTEA
 • wideoradar
 • zestaw komputerowy
 • pies patrolowy .

Przeprowadzono konkurs z nagrodami dla najlepszego policjanta dzielnicowego w powiecie. Finansowany jest remont dyżurki w budynku komendy. Od 9 listopada 2005 roku w budynku Komendy Powiatowej Policji mieści się " Niebieski Pokój", w którym wykonywane są czynności procesowe z udziałem dziecka - ofiary przestępstwa w warunkach zbliżonych do prawidłowo funkcjonującego środowiska rodzinnego. Pomieszczenia zaadaptowano i wyposażono w sprzęt audiowizualny ze środków samorządowych. Wyposażenie w sprzęt do utrwalania obrazu i dźwięku podczas wykonywanych czynności (z możliwością wykorzystania w sądzie jako dowodu procesowego) pozwala uniknąć wielokrotnego przesłuchiwania dziecka krzywdzonego .

Od 2005 roku prowadzona jest rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W ramach tej inwestycji we wrześniu b.r. uruchomione zostanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, finansowane w kwocie 500 tys. zł ze środków budżetu powiatu. Wydzielone zostaną także pomieszczenia dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Marek Kosmala
 • Sprawozdanie z działalności KP Policji w Gnieźnie za rok 2005
 • Sprawozdanie z działalności KPP Straży Pożarnej w Gnieźnie za rok 2005
  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki