BIPSobota, 03.6.2023

Transport zbiorowy wspólnym problemem samorządów - aktualizacja

Transport zbiorowy wspólnym problemem samorządów - aktualizacja

O sposobach zaradzenia trudnej sytuacji w zakresie transportu zbiorowego rozmawiali w dniu 7 maja w Starostwie Powiatowym szefowie wszystkich gmin z terenu powiatu, przedstawiciele starostwa, Urzędu Miejskiego oraz wiodący przewoźnicy. Spotkanie zostało zwołane przez Starostę Piotra Gruszczyńskiego w celu znalezienia konstruktywnych rozwiązań kryzysu transportowego, wywołanego przez całkowite zawieszenie kursów przez PKS sp. z o.o. od początku maja.

Z uwagi na wagę problemu, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich samorządów. Obecni na spotkaniu jednogłośnie uznali, że istnieje konieczność jak najszybszego zabezpieczenia transportu zbiorowego z początkiem nowego roku szkolnego, szczególnie w aspekcie dojazdów młodzieży z terenu gmin do szkół ponadgimnazjalnych.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Kiszkowo, Tadeusz Bąkowski zauważył, iż „jest to wspólny problem samorządów (gminnych i powiatowego), który należy rozwiązać wspólnie”. Zwrócono uwagę na dwa aspekty sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźli – na problem doraźny w zakresie konieczności zabezpieczenia komunikacji do końca roku szkolnego oraz na problem długofalowy. Przedstawiciele gmin zgodnie uznali, że solidarnie należy podejść do tematu dofinansowania kompleksowej siatki kursów.

Starosta wskazał na zapisy planu transportowego Powiatu Gnieźnieńskiego, przyjętego uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w czerwcu 2016 roku. W dokumencie tym ujęte zostały główne połączenia komunikacyjne między Gnieznem a siedzibami gmin i kluczowymi miejscowościami. Szef powiatu zwrócił uwagę na to, aby wspólnie zracjonalizować sieć kursów przebiegających przez więcej niż jedną gminę, a następnie podjąć wspólne rozmowy z przewoźnikami.

Z racji pilnej konieczności rozwiązania problemu już na kolejny dzień, tj. 8 maja, Starosta zwołał następne spotkanie z samymi przewoźnikami. Jego tematem będzie omówienie siatki połączeń między stolicą powiatu a siedzibami poszczególnych gmin. Ponadto, szefowie gmin zobowiązali się, że jeszcze przed zaplanowanym spotkaniem prześlą do starostwa proponowane siatki kursów na terenie swoich gmin. Celem ostatecznym ma być przypisanie poszczególnych przewoźników do danych tras, wraz z określeniem ilości par kursów, a także znalezienie wspólnej koncepcji finansowania transportu publicznego na terenie całego powiatu.

Podczas spotkania Starosty z przewoźnikami przedstawiciel PKS poinformował, iż PKS zrealizuje połączenia komunikacyjne do końca roku szkolnego pod warunkiem podpisania porozumień z gminami, które wyraziły taką wolę. Na obecną chwilę cztery gminy podpisały porozumienia z przewoźnikiem tj. Łubowo, Kiszkowo, Czerniejewo i Witkowo. Pozostałe gminy prowadzą rozmowy z PKS-em. Kwestia porozumień w sprawie w/w połączeń musi zostać rozwiązana do końca obecnego tygodnia. Ponadto w wyniku środowego spotkania przewoźnicy podtrzymali wolę utworzenia Konsorcjum Przewoźników Powiatu Gnieźnieńskiego, którego celem byłoby zabezpieczenie transportu publicznego w obszarze gmin powiatu gnieźnieńskiego.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki