BIPNiedziela, 28.5.2023

Zmieniamy Gnieźnieński SOR na lepsze!

Zmieniamy Gnieźnieński SOR na lepsze!

Od kwietnia 2019 roku trwa proces reorganizacji gnieźnieńskiego szpitalnego oddziału ratunkowego. Szpital Pomnik Chrztu Polski wprowadził europejski system TRIAGE zgodnie, z którym wyróżnia się 5 grup związanych z określonym maksymalnym czasem oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, co wizualnie określa się przyporządkowaniem w dokumentacji medycznej każdemu pacjentowi odpowiedniego koloru (kodu):

1. czerwony – pomoc natychmiastowa, pacjent przyjmowany poza kolejnością;
2. pomarańczowy – pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania do 30 minut;
3. żółty – pomoc pilna, czas oczekiwania do 90 minut;
4. zielony – pomoc odroczona, czas oczekiwania do 4 godzin;
5. niebieski – wyczekujący, czas oczekiwania do 6 godzin.

Kolor niebieski otrzymują pacjenci niewymagający leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym Ci którzy zgłaszają się ze skierowaniem z datą powyżej siedmiu dni od daty wystawienia dokumentu. Do ostatniej grupy trafiają również pacjenci, których stan zdrowia pozwala na przyjęcie przez lekarza rodzinnego w godzinach funkcjonowania POZ, bądź w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Zadaniem systemu TRIAGE jest uporządkowanie kolejności przyjmowania pacjentów tak, aby ci, których stan zdrowia wymaga natychmiastowej lub pilnej pomocy medycznej nie oczekiwali na kontakt z lekarzem. Pacjent w stabilnym stanie otrzymuje jasną informację o możliwym czasie oczekiwania na konsultację lekarską.

Każdy pacjent trafiający do gnieźnieńskiego szpitala trafia do puntu triażowego, gdzie zostaje poddany wstępnym badaniom przez ratownika medycznego. Triażysta podejmuje decyzję czy stan zdrowia danej osoby wymaga przyjęcia na szpitalny oddział ratunkowy, czy też pacjent może być zaopatrzony w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Istnieje możliwość, że w określonych przypadkach pacjent otrzyma informację, że należy się zgłosić na wskazany oddział w następnym dniu, celem ustalenia planowej hospitalizacji.

Co się zmieniło?

Każda zgłaszająca się do szpitala osoba  nie czeka na wstępne badanie lekarskie, tylko niezwłocznie jest zaopatrzona w punkcie triażowym, ratownik medyczny przeprowadza wywiad z pacjentem, wykonuje wstępne badania i na tej podstawie podejmuje decyzję o przydzieleniu odpowiedniego stopnia pilności. Najistotniejszą zmianą jest wydzielenie osobnego miejsca na wstępne zebranie wywiadu i zbadanie pacjenta, tzn. punkt triażowy. Zarówno szpitalny oddział ratunkowy, jak i nocna i świąteczna opieka zdrowotna mieszczą się w głównym budynku szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki