BIPCzwartek, 08.6.2023

Szlak Piastowski z nowym koordynatorem i planami działania

Szlak Piastowski z nowym koordynatorem i planami działania

Od 1 lutego br. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” ma nowego koordynatora, którym została pani Lidia Łączny. Zmieniło się również miejsce pracy nowego koordynatora, jest nim siedziba Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.     

Dotychczas koordynator szlaku przebywał głównie w Poznaniu, w Gnieźnie pełnił dyżury w określone dni. Na wniosek Zarządu Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął decyzję o bezpłatnym użyczeniu części powierzchni biurowej w siedzibie urzędu. Oprócz wsparcia merytorycznego ze strony pracowników Wydziału Promocji i Turystyki gnieźnieńskiego starostwa jest to dodatkowy wkład rzeczowy w działalność stowarzyszenia.

Nowy koordynator szlaku, pani Lidia Łączny jest gnieźnianką, z wykształcenia kulturoznawcą. Posiada wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania, reklamy oraz Public Relations. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w znanej gnieźnieńskiej sieci hoteli, szybko awansując na stanowisko szefa działu marketingu. Po trzech latach pracy w hotelarstwie, gdy na gnieźnieński rynek wkroczył międzynarodowy przewoźnik, pani Lidia Łączny została specjalistą ds. rozliczeń, a następnie kierownikiem jednego z trzech oddziałów biura Sindbad sp. z o.o. w Polsce.

Koordynator wielkopolskiego odcinka szlaku na co dzień wykonuje swoje obowiązki w siedzibie starostwa, w pokoju nr 2.43 na II p., w godzinach pracy urzędu. Z koordynatorem można kontaktować się również telefonicznie: /61/ 424 07 43 lub 666 403 414, jak również poprzez pocztę elektroniczną: koordynator@szlakpiastowski.pl.

Warto zaznaczyć, że po zrealizowaniu wielu zadań, na przestrzeni blisko trzech lat działalności klastra, przed stowarzyszeniem stoją kolejne wyzwania, które należy zrealizować w przyszłości w zakresie wspólnej koordynacji szlaku. Wśród tych najważniejszych są takie jak:

  • budowa platformy informatycznej z ofertą sprzedażową szlaku pod adresem www.szlakpiastowski.travel
  • zakwalifikowanie się do projektu pn. Polskie Marki Turystyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej (projekt polega na stworzeniu katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane; zarządcy tych terytorialnych marek turystycznych otrzymają wsparcie o charakterze doradczo-eksperckim, a także, na dalszym etapie, pomoc w przygotowywaniu i pozycjonowaniu wysokiej jakości materiałów promocyjnych)
  • uzyskanie złotego certyfikatu POT
  • pozyskanie sponsora / -ów szlaku
  • pozyskanie nowych członków klastra, przede wszystkim samorządów z odcinka słupeckiego oraz podmiotów komercyjnych
  • intensyfikacja wszelkich działań promocyjnych dt. szlaku
  • pełna koordynacja działań na szlaku poprzez ścisłą współpracę koordynatorów z Wielkopolski i Kujaw


Oprócz w/w planowanych działań klaster, wspólnie z koordynatorem szlaku na Kujawach – Lokalną Organizacją Turystyczną PAŁUKI, przygotowuje aktualnie IV edycję Weekendu na Szlaku Piastowskim, która została zaplanowana na 21-23 czerwca br. Jest to coroczne święto szlaku prezentujące wyjątkową ofertę większości obiektów na Szlaku Piastowskim. Warto odnotować fakt, że po raz kolejny klaster otrzymał dotację na to przedsięwzięcie z samorządu województwa wielkopolskiego. W tym roku klaster planuje również po raz kolejny zorganizować cykl szkoleń dla przedstawicieli obiektów, instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego z zakresu wiedzy na temat oferty szlaku, a także wykorzystania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w turystyce.

Ponadto jesienią 2019 roku planowana jest organizacja V międzyregionalnej konferencji nt. Szlaku Piastowskiego. Tym razem miejscem obrad ma być Poznań, siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Budowa i rozwój produktu sieciowego jakim jest Szlak Piastowski jest bardzo trudnym i wymagającym projektem. Uwzględnienie potrzeb wszystkich interesariuszy jest sporym wyzwaniem, biorąc pod uwagę różne statusy podmiotów, ich charakter, poziom zaangażowania oraz skalę oczekiwań. Wysokość posiadanych środków finansowych przeznaczonych na działalność klastra nie jest wygórowaną kwotą wobec zadań stawianych przed stowarzyszeniem. Tylko współpraca wszystkich jednostek samorządu terytorialnego oraz świadomość wspólnego celu daje gwarancję osiągnięcia sukcesu w przyszłości.

Utworzenie Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” w kwietniu 2016 roku to efekt wieloletniego procesu przebudowy Szlaku Piastowskiego, w który zaangażowały się samorządy województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, grono specjalistów skupionych w Radzie Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego (powołanej przez obu marszałków, na czele której stoi Starosta Gnieźnieński), regionalne organizacje turystyczne oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele klastra uczestniczą we wszystkich działaniach i projektach realizowanych na rzecz szlaku, a stowarzyszenie jest głównym partnerem działań samorządu województwa wielkopolskiego  w obszarze Szlaku Piastowskiego.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki