BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Bezpłatny program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej - raport

Bezpłatny program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej - raport

Stopa cukrzycowa jest poważnym powikłaniem cukrzycy, dotyczy od kilku do kilkunastu procent chorych. Jej odpowiednie leczenie może uchronić przed amputacją. Jest długie i kosztowne, ale skuteczne. Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej ma na celu zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu oferowanych świadczeń w zakresie profilaktyki i uzupełnienie oferty poradni diabetologicznych.

 

Pierwszym krokiem profilaktyki jest wdrożenie programu edukacyjnego – z poradami i zaleceniami, o których należy pamiętać każdego dnia. Ze względu na brak czucia konieczne jest codzienne oglądanie stóp, dzięki czemu można szybko wykryć i leczyć wszelkie rany. Im szybsza diagnoza i opanowanie rany, tym większa szansa, że nie dojdzie do pełnoobjawowego zespołu stopy cukrzycowej.

 

W ramach realizacji programu profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej, w okresie od 13.02.2018 r. do 20.12.2018 r. przebadano 140 osób, w tym 66 kobiet i 74 mężczyzn. Liczba chorych biorących udział w programie z członkami rodzin wynosiła 20 osób. Zwracamy na to uwagę, ponieważ w procesie leczenia chorego, bardzo istotna jest rola członka rodziny. Dodatkowo w ramach realizacji programu przeprowadzone zostały za pomocą specjalistycznych narzędzi badania czucia. Badania te pozwolą na określenie grupy ryzyka, w jakiej znajduje się pacjent. Choremu została udzielona informacja o zagrożeniach związanych z brakiem czucia i zalecono odpowiednie postępowanie.

Na podstawie przeprowadzonych badań pacjentów, do grup ryzyka wystąpienia zespołu stopy cukrzycowej zakwalifikowano:

  • 35 osób (małe ryzyko)
  • 69 osób (umiarkowane ryzyko)
  • 24 osoby (wysokie ryzyko)
  • 12 osób ( bardzo wysokie ryzyko).

Jako największą wartość dla pacjentów biorących udział w programie wskazywano w większości pozyskaną wiedzę i edukację dotyczącą stopy cukrzycowej. Ponadto jako pozytywny element programu wymieniano uzyskanie informacji o chorobie, zapoznanie ze sposobami profilaktyki, uświadomienie zagrożenia związanego z chorobą oraz diagnozowanie zespołu stopy cukrzycowej. Oceniając efektywność programu okazuje się, że ok. 76% badanych nie posiadało dotychczas wiedzy na temat zespołu stopy cukrzycowej, aż 83% badanych nigdy nie miało wykonanych badań stopy w kierunku wykrycia choroby. Natomiast u połowy pacjentów wykryto zaburzenia stóp, o których chorzy wcześniej nie wiedzieli. Ponadto zdecydowana większość respondentów dobrze ocenia przedstawianą przez pielęgniarkę edukatora treść wykładów.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki